Objavljeno: 8. 11. 2018. u 17:38
Uređeno: 13. 11. 2018. u 14:29
Maria Florencia Luchetti

U četvrtak, 27. rujna 2018. u 18 sati djelatnice Znanstvenog Zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu prisustvovale su kulturnom četvrtku u Hrvatskom Državnom Arhivu. Profesor dr. sc. Ulf Brunnbauer, ravnatelj Instituta za istočne i jugoistočne europske studije u Leibnizu, održao je predavanje pod naslovom „Održavanje ljubavi i privrženosti zavičaju. Politika spram dijaspore u zemljama jugoistočne Europe oko 1900. godine“.

Profesor dr. sc. Ulf Brunnbauer opisao je proces iseljavanja kroz 19. stoljeće s područja Jugoistočne Europe u koji je uključena današnja Hrvatska, i objasnio je kako se tada smatralo da je taj proces društveni problem i da ga se nastojalo zaustaviti, nadgledavati ili barem stvarati bliske veze između iseljenika i njihovih rodnih krajeva. Također je argumentirao svoju tezu, prema kojoj javne politike nisu uspjele oplemeniti živote iseljenika, nego osnažiti etnički nacionalizam i da su to bile kontinuirane politike prema dijaspori u jugoistočnoj Europi.

Nakon predavanja, djelatnice Znanstvenog Zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu su razmijenile kontakt sa profesorom dr. sc. Ulf Brunnbauer kako bi razmotrili mogućnosti zajedničke suradnje.

 

 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS