Objavljeno: 9. 11. 2018. u 16:51
Maria Florencia Luchetti

U ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine od 18:30 do 20:00 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol sa studentima iz hispanskih zemalja koji je organiziralo Hrvatsko-hispansko društvo u suorganizaciji s Hrvatskom maticom iseljenika i Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik “Croaticum”.

U ime organizatora okruglog stola govorili su potpredsjednik Hrvatsko-hispanskog društva Srđan Tišma, djelatnik Odjela za školstvo, znanost i sport Hrvatske matice iseljenika Željko Rupić i zamjenik voditeljice Croaticuma Antonio-Toni Juričić, dok je potpredsjednik Hrvatsko-hispanskog društva i novinar Glasa Hrvatske David Rey bio prevoditelj okruglog stola. Govornici su iskazali veliko zadovoljstvo tim događajem, izrazili dobrodošlicu polaznicima programa učenja hrvatskoga jezika Croaticum-a i objasnili su im što svaka institucija koje predstavljaju može ponuditi, koje programe izvode, kako se uključiti u njih i sl.

Nadovezujući se na prethodno izrečeno studentima se obratila i voditeljica Ureda dobrodošlice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Marija Matek, koja je, među ostalim, spomenula ugovor potpisan između Sveučilišta u Zagrebu i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske prema kojemu postoji posebna upisna kvota za studij na tom Sveučilištu, a koja se odnosi na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke te pripadnike hrvatske manjine u europskim državama.

Osim toga, etnolog-antropolog Javier Gonzales, Bolivijac hrvatskog podrijetla, podijelio je sa studentima osobno iskustvo povratka i pričao o mogućnostima, preprekama  i izazovima života u Hrvatskoj, dok su se polaznici Croaticum-a sa svoje strane predstavili, ispričali svoje osobne priče i objasnili svoje razloge za učenje hrvatskoga jezika, kao i svoje želje i planove za vrijeme boravka u Hrvatskoj.

Tom prigodom, djelatnice Znanstvenog Zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu imale su priliku pobliže se upoznati s interesima i zabrinutostima studenata koji dolaze u Hrvatsku radi učenja jezika svojih predaka, predstaviti aktivnosti Znanstvenog Zavoda Hrvatskih studija usmjerene tim studentima te ostvariti kontakte za buduću suradnju.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS