Objavljeno: 3. 12. 2018. u 11:00
Sara Paraga

23. studenog 2018. u Rijeci je održan šesti radni sastanak Europske migracijske mreže Nacionalna kontaktna točka Republike Hrvatske (HR EMN NCP).

Radni sastanak su organizirali Međunarodna organizacija za migracije, Ured u Hrvatskoj koji djeluje kao Nacionalna kontaktna točka Europske migracijske mreže u Republici Hrvatskoj, a čiji rad sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na radnom sastanku su uz predstavnike relevantnih državnih institucija, stručnjake/inje u čiji djelokrug u potpunosti ili djelomično potpada područje migracija i azila, sudjelovale i djelatnice Znanstvenog zavoda predstojnica Zavoda dr. sc. Katica Jurčević i voditeljica Ureda za projekte i znanstvenu suradnju Tea Cacović.

Na sastanku su predstavljene institucije i organizacije kao što su Institut za migracije i narodnosti, Hrvatski crveni križ, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za mirovne studije, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina itd., i tekuće aktivnosti koje provode u području migracija.

Kolegice dr. sc. Jurčević i Cacović predstavile su nove organizacijske jedinice na Hrvatskim studijima, Znanstveni zavod i Ured za projekte i znanstvenu suradnju koji djeluje u sklopu Zavoda.

Naglasile su da je zadaća Zavoda povećati znanstvenu produktivnost i broj međunarodnih suradnji, izvijestile su o zajedničkim aktivnostima s International Organization for Migration koje će provoditi u sklopu projekta TANDEM, i nedavno održanom simpoziju "Ljudska prava izbjeglica u zapisima" s gostima iz Albanije, Mađarske, SAD-a i Španjolske.

Također, istaknule su važnost provođenja istraživanja i održavanja kontakata s hrvatskim iseljeništvom.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS