Objavljeno: 3. 12. 2018. u 11:00
Sara Paraga

23. studenog 2018. u Rijeci je održan šesti radni sastanak Europske migracijske mreže Nacionalna kontaktna točka Republike Hrvatske (HR EMN NCP).

Radni sastanak su organizirali Međunarodna organizacija za migracije, Ured u Hrvatskoj koji djeluje kao Nacionalna kontaktna točka Europske migracijske mreže u Republici Hrvatskoj, a čiji rad sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na radnom sastanku su uz predstavnike relevantnih državnih institucija, stručnjake/inje u čiji djelokrug u potpunosti ili djelomično potpada područje migracija i azila, sudjelovale i djelatnice Znanstvenog zavoda predstojnica Zavoda dr. sc. Katica Jurčević i voditeljica Ureda za projekte i znanstvenu suradnju Tea Cacović.

Na sastanku su predstavljene institucije i organizacije kao što su Institut za migracije i narodnosti, Hrvatski crveni križ, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za mirovne studije, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina itd., i tekuće aktivnosti koje provode u području migracija.

Kolegice dr. sc. Jurčević i Cacović predstavile su nove organizacijske jedinice na Hrvatskim studijima, Znanstveni zavod i Ured za projekte i znanstvenu suradnju koji djeluje u sklopu Zavoda.

Naglasile su da je zadaća Zavoda povećati znanstvenu produktivnost i broj međunarodnih suradnji, izvijestile su o zajedničkim aktivnostima s International Organization for Migration koje će provoditi u sklopu projekta TANDEM, i nedavno održanom simpoziju "Ljudska prava izbjeglica u zapisima" s gostima iz Albanije, Mađarske, SAD-a i Španjolske.

Također, istaknule su važnost provođenja istraživanja i održavanja kontakata s hrvatskim iseljeništvom.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS