Objavljeno: 11. 3. 2019. u 11:24
Uređeno: 12. 3. 2019. u 09:35
Natasha Kathleen Levak

Od 1. do 2. veljače 2019. u Salzburgu je održana međunarodna znanstvena konferencija "Mobilities and Transformation: Understanding Societies, Economies, and Environments on the Move" u organizaciji Sveučilišta u Salzburgu.

Dr. sc. Natasha Kathleen Levak predstavljala je istraživačku skupinu iz Znanstvenog zavoda dr. sc. Katicu Jurčević, dr. sc. Natashu Kathleen Levak i dr. sc. Mariju Florenciju Luchetti i sudjelovala je u konferenciji sa zajedničkim izlaganjem “Return migration and the re-conceptualisation of identity relating to self and the cultural group after returning to the cultural ancestral homeland, Croatia."

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS