Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Objavljeno: 26. 7. 2019. u 12:40
Uređeno: 26. 7. 2019. u 14:58
Maria Florencia Luchetti

Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti, Institut za društvene i političke studije Patagonije Nacionalnog sveučilišta u Patagoniji „San Juan Bosco“ te Međunarodna mreža istraživača migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike, pozivaju sve znanstvenike, stručnjake i zainteresirane na sudjelovanje na Prvom skupu međunarodne mreže istraživača  migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike koji će se održati11. i 12. prosinca 2019. godine u gradu Zagrebu. Glavni je cilj ovoga skupa potaknuti razmjene iskustava i rasprave o raznim aspektima koji tvore i obuhvaćaju migracijski fenomen između Hrvatske i Južne Amerike. Sudjelovanje na skupu moguće je virtualnim pristupom- putem interneta /video konferencije.

 

 

 

 

 

Međunarodni znanstvenostručni skup
Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike.
Povijest, kultura i društvo
Prvi skup Međunarodne mreže istraživača  
migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike
Zagreb
11. i 12. prosinca 2019.Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti, Institut za društvene i političke studije Patagonije Nacionalnog sveučilišta u Patagoniji „San Juan Bosco“ te Međunarodna mreža istraživača migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike, pozivaju sve znanstvenike, stručnjake i zainteresirane na sudjelovanje na Prvom skupu međunarodne mreže istraživača  migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike koji će se održati11. i 12. prosinca 2019. godine u gradu Zagrebu. Glavni je cilj ovoga skupa potaknuti razmjene iskustava i rasprave o raznim aspektima koji tvore i obuhvaćaju migracijski fenomen između Hrvatske i Južne Amerike. Sudjelovanje na skupu moguće je virtualnim pristupom- putem interneta /video konferencije.


Obrazloženje

Posljednjih desetljeća devetnaestog stoljeća, konsolidacija modernih nacionalnih država u Južnoj Americi i njihova integracija na svjetsko tržište kao proizvođača primarnih sirovina, generirali su veliku potražnju za radnom snagom. Ta se potreba pretvorila u dolazak velikog migracijskog kontingenta, uglavnom europskog, koji se intenzivirao krajem stoljeća, a iznad svega, nakon što su Sjedinjene Američke Države ograničile svoju imigracijsku politiku dvadesetih godina 20. stoljeća. Ove strukturalne potrebe južnoameričke zemlje koje su prolazile kroz procese modernizacije ponudile su imigrantima prilike za ekonomski i društveni napredak, kao i za integraciju u zemljama primitka. Zajedno sa svojom radnom snagom i ekonomskim potencijalom, iseljenici su doprinijeli društvima prijema svojim znanjem, uvjerenjima, tradicijom i kulturnom baštinom . Presudna važnost europske migracije za zemlje Južne Amerike očituje se u prostornim i kulturnim značajkama koje su stekla brojna sela i gradovi diljem kontinenta. U njima, amalgam nacionalnosti i etničkih skupina, i europskih i američkih, ogledao se najviše u onome što se dugo nazivalo melting pot, odn. navodno skladno sjedinjavanje različitih nacionalnih identiteta na američkom tlu u jedan jedinstveni. Iz perspektive zemalja porijekla migrantskih kontingenata, postojanje nacionalne ili etničke zajednice raspršene južnoameričkim teritorijem s druge strane oceana, predstavlja ključno materijalno i simboličko bogatstvo, budući da mnogi od njih čuvaju predmete, sjećanja, tradicije, narječja i različite kulturne prakse koje sačinjavaju istinske rezerve svojih materijalnih i nematerijalnih nasljeđa.

Prema službenim podacima, pola milijuna Hrvata i njihovih potomaka trenutno živi u Južnoj Americi. Kao što je već dobro poznato, teško je znati točan broj Hrvata koji su stigli u Južnu Ameriku zbog nedostatka precizne dokumentacije te državnih, geopolitičkih i teritorijalnih transformacija koje je Hrvatska doživjela kroz svoju povijest. Međutim, posljednjih godina razvijena su različita istraživanja koja nastoje nadopuniti, raspraviti, razjasniti i obogatiti postojeće analitičke perspektive. U tom smislu, nekoliko istraživanja južnoameričkih istraživača hrvatskog podrijetla sugeriraju da bi ta brojka mogla biti mnogo veća: procjenjuje se da su najmanje tri četvrtine milijuna Hrvata i njihovih potomaka smješteni u Južnoj Americi. S druge strane, uz pitanja o broju Hrvata na teritoriju Južne Amerike, treba se uzeti u obzir i raspodjela naselja migrantske populacije. Na taj način hrvatska prisutnost postaje relevantna razvojem regionalnih povijesti, usmene povijesti, mikro povijesti, budući da postoje lokaliteti i regije u kojima je doprinos hrvatskih zajednica lokalnom napretku značajnija od njezinih utjecaja na nacionalnoj razini. Pored toga moraju se uzeti u obzir napredci u  istraživanjima iz područja  sociologije te kulturne i društvene antropologije, kao i važnost koju je predmet identiteta stekao u društvenim znanostima posljednjih godina.

Kao što se može vidjeti, značenje iseljavanja za hrvatsku povijest, kulturu i identitet nadopunjuje se značenjem koje useljavanje ima za zemlje Južne Amerike. To objašnjava razvoj migracijskih studija u Hrvatskoj i u Americi. Međutim, u oba slučaja, neka pitanja, teme, zemlje i regije još uvijek su zanemareni predmeti istraživanja. U zemljama Južne Amerike migracijske studije uglavnom su bile usredotočene na europske zemlje većinskog podrijetla migranata, kao npr. Španjolsku, Italiju i Portugal, dok je u Hrvatskoj proučavanje migracijskih destinacija s područja Južne Amerike bilo zanemarivano.

Posljednjih desetljeća, kao što je rečeno, šire se i diversificiraju  migracijski studiji, uključujući brojčano manjinske skupine imigranata, važne u smislu njihovog doprinosa razvoju društava zemalja primitka, kao i nove teme, pitanja, analitičke perspektive i teorijsko-metodološki problemi. U mnogim slučajevima to su istraživanja čija su recepcija i utjecaji smanjeni zbog jezika na kojima su radovi napisani. Osim nekoliko iznimaka, u Hrvatskoj se uglavnom ne čita španjolski, a u Južnoj Americi ne čita se hrvatski. Uzimajući u obzir tu situaciju i nastojeći stvoriti prostor za razmjenu iskustava između hrvatskih i južnoameričkih istraživača, Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Institut za migracije i narodnosti organizirali su i koordinirali  panele na španjolskom jeziku, prisutnim i virtualnim sudjelovanjem putem interneta, unutar dva velika kongresa koji čine prethodnike ovoga poziva.  

Prvi je panel na španjolskom jeziku organiziran u okviru Trećeg hrvatskog iseljeničkog kongresa „Odlazak – Ostanak – Povratak“, održan od 29. lipnja do 1. srpnja 2018. u Osijeku, u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, u suradnji s Institutom za migracije i narodnosti te Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Pod naslovom „Hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi i povratna migracija u Hrvatsku. Izazovi i mogućnosti“, panel je uključivao petnaest sudionika iz Hrvatske, Argentine, Čilea i Venezuele. Drugi je panel na španjolskom jeziku organiziran u okviru Međunarodnog znanstveno stručnog skupa. „Migracija i identitet: ekonomija, kultura i država“, koji je održan u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2018. godine, u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti, u suorganizaciji s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i mnogim drugim renomiranim institucijama. Tom prilikom osamnaest istraživača iz Hrvatske, Slovenije, Argentine, Čilea, Venezuele, Perua i Bolivije izlagali su na panelima „Migracijski procesi u Južnoj Americi: povijest, identiteti i izazovi za istraživanje“ i „Migracijski procesi i izgradnja identiteta u Južnoj Americi i Jugoistočna Europa: kultura, država i nacionalizmi“.

Kao rezultat ovih panela započelo je razmišljanje o organiziranju ovoga skupa čiji je glavni cilj stvaranje institucionalnog prostora za komunikaciju i razmjenu iskustava, prezentaciju rezultata istraživanja, raspravu o teorijsko-metodološkim problemima i donošenje zajedničkih odluka i mjera s ciljem izgradnje mosta i stvaranja širokog znanstvenog i profesionalnog dijaloga između Hrvatske i zemalja Južne Amerike koji će rezultirati plodnim razvojem ovog područja istraživanja.  
 

Okvirne teme izlaganja

 • Migracijski procesi. Rasprave i perspektive
 • Migracijske politike
 • Doprinosi hrvatske zajednice razvoju i modernizaciji društava/zemalja primitka
 • Nacionalni identitet(i)
 • Kulturni identitet(i)
 • Etnički identitet(i)
 • Vjerski identitet(i)
 • Očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta hrvatskih iseljenika.
 • Kulturne aktivnosti i organizacije
 • Umjetnost i umjetnička iskustva
 • Političke organizacije i iskustva  
 • Vjerske organizacije iskustva
 • Udruživanje i uzajamnost
 • Virtualne dijasporske zajednice
 • Procesi i politike memorije
 • Povratna migracija
 • Hrvatska nasljeđa u Južnoj Americi
 • Procesi poučavanja i učenja hrvatskog jezika i kulture
 • Teorijske rasprave: migracija, iseljeništvo i dijaspora
 • Metodološki problemi i pitanja/teme s arhivima
 • Demografski aspekti migracije
 • Veze i suradnja iseljenika sa zemljom podrijetla
 • Javno djelovanje hrvatskog iseljeništva u zemljama primitka
 • Politike integracije i / ili isključivanja
 • Migranti i stranci
 • Pitanje Drugoga
 • Ljudska prava
 • Uloga žena u migracijskim procesima
 • Feminizacija migracija
 • Ekonomija, turizam i lokalni razvoj

Razmatrat će se i sažeci tema koje prethodno nisu navedene.


Smjernice za prezentaciju sažetaka

 • Prijave i sažeci šalju se na adresu e-pošte: medunarodniskup@hrstud.hr
 • Sažeci moraju biti napisani na hrvatskom ili na španjolskom jeziku
 • Sažeci trebaju biti poslani u Word formatu i trebaju sadržavati sljedeće informacije:
  • Puno ime autora
  • Institucionalnu pripadnost i e-adresu autora
  • Naslov rada
  • Pet ključnih riječi
  • Tematsku os u kojoj se planira sudjelovanje
  • Veličina teksta treba biti od 200 i 300 riječi
  • Sažetak je potrebno dostaviti u fontu Times New Roman, veličina 12, obostrano poravnavanje teksta prored 1,5
  • Naziv Word datoteke treba sadržavati sljedeći format: PREZIME, Ime. Naslov rada. Na primjer: MIHANOVIC, Nikola. Historiografske rasprave o migracijama u Južnoj Americi.
 • Knjiga sažetaka bit će objavljena na španjolskom i hrvatskom jeziku
   

Smjernice za prezentaciju cjelovitih radova

 • Radove je potrebno poslati nakon skupa na sljedeću e-adresu: medunarodniskup@hrstud.hr
 • Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili na španjolskom jeziku
 • Radovi trebaju biti dostavljeni  u Word formatu i trebaju sadržavati sljedeće:
  • Puno ime autora
  • Institucionalnu pripadnost i e-adresu autora
  • Naslov rada
  • Pet ključnih riječi
  • Tematsku os u kojoj se planira sudjelovanje
  • Rad treba biti napisan na stranici A4, fontom Times New Roman, veličina 12, obostrano poravnavanje teksta, prored 1,5
  • Veličina teksta treba biti između 10 i 13 stranica, uključujući bilješke i bibliografiju
  • Bibliografske reference trebaju slijediti smjernice utvrđene APA Style Manual-om, dostupne na sljedećoj poveznici: http://www.apastyle.org/
  • Naziv Word datoteke treba sadržavati sljedeći format: PREZIME, Ime. Naslov rada. Na primjer: MIHANOVIC, Nikola. Historiografske rasprave o migracijama u Južnoj Americi.
 • Nakon skupa objavit će se knjiga radova s recenzijama.

Važni datumi

 • Primitak sažetaka: do 30. rujna 2019. godine
 • Komunikacija o prihvaćanju sažetaka: 14. listopada 2019. godine
 • Primitak radova: do 31. ožujka 2020. godine


Organizatori

 • Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut za migracije i narodnosti
 • Institut za društvene i političke studije u Patagoniji Fakulteta humanističke i društvene znanosti
 • Nacionalnog sveučilišta u Patagoniji „San Juan Bosco“
 • Međunarodna mreža istraživača migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike


Institucionalna potpora

 • Institut za antropološke znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Buenos Airesu
 • Odsjeka za sociologiju Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Buenos Airesu
 • Odsjeka za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Aysenu
   

Organizacijski odbor

 • dr. sc. Katica Jurčević  (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska
 • doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti), Hrvatska
 • prof. dr. sc. Juan Carlos Radovich (Sveučilište u Buenos Airesu / Nacionalno vijeće za znanstveno i tehničko istraživanje), Argentina
 • prof. dr. sc. Fortunato Mallimaci (Sveučilište u Buenos Airesu / Nacionalno vijeće za znanstveno i tehničko istraživanje), Argentina
 • prof. dr. sc. Brígida Norma Baeza (Nacionalno sveučilište u Patagoniji San Juan Bosco / Nacionalno vijeće za znanstveno i tehničko istraživanje), Argentina
 • doc. dr. sc. Stjepan Šterc (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska
 • dr. sc. Kristian Turkalj (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
 • dr. sc. Natasha Kathleen Levak (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska
 • dr. sc. María Florencia Luchetti (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska
 • doc. dr. sc. Patricia Carrasco (Sveučilište u Aysenu), Čile
 • doc. dr. sc. Pastor Cea (Sveučilište u Aysenu), Čile
 • Paula Gadže, mag., doktorandica (Sveučilište u Buenos Airesu), Argentina - Hrvatska
 • mr. sc. Oliver Zambrano Alemán, doktorand (Središnje sveučilište u Venezueli), Venezuela
 • Cristian Šprljan, mag. (Nacionalno sveučilište u Cordobi), Argentina
 • Karen Bauk, mag., doktorandica (Nacionalno sveučilište u Cordobi), Argentina
 • Cristina Solián, mag. i mag. educ. (Nacionalno sveučilište u Rosariu), Argentina


 

Encuentro internacional científico profesional
Procesos migratorios entre Croacia y América del Sur
“Historia, cultura y sociedad”

Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigadores de
Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur

Zagreb
11 y 12 de diciembre de 2019

 

El Instituto de Investigaciones del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb, el Instituto de Migración y Estudios Étnicos, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia y La Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur, convocan a todos los científicos, profesionales e interesados a participar del Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur que tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2019 en la ciudad de Zagreb. Este encuentro tiene como objetivo principal promover el intercambio de experiencias y el debate sobre los diversos aspectos que conforman el fenómeno migratorio entre Croacia y América del Sur. Es posible participar del encuentro de modo virtual, a través de Internet/video conferencia.
 

Fundamentación

Las últimas décadas del siglo XIX, la consolidación de los Estados-nación modernos en América del Sur y su integración al mercado mundial en tanto productores de materia prima generaron una gran demanda de mano de obra. Esta necesidad se tradujo en el arribo de un gran contingente migratorio, principalmente europeo, que se intensificó hacia fines de siglo y, sobre todo, luego de que Estados Unidos restringiera su política inmigratoria en la década de 1920. Estas necesidades estructurales de los países americanos que atravesaban procesos de modernización brindaron a los inmigrantes amplias oportunidades de progreso económico y social, así como de integración a los países receptores. Junto con su fuerza de trabajo y su potencial económico, los migrantes aportaron a las sociedades receptoras sus conocimientos, saberes, creencias, tradiciones y patrimonios culturales. Es así como la crucial importancia de la migración europea para los países suramericanos se manifiesta en la fisonomía espacial y cultural adquirida por numerosos pueblos y ciudades a lo largo y ancho del continente. En ellos, la amalgama de nacionalidades y etnias, tanto europeas como americanas, tuvo su máxima expresión en lo que se denominó por mucho tiempo “crisol de razas” para dar nombre a la supuesta fusión armónica con la que se pensaba la definición de la(s) identidad(es) nacional(es) en suelo americano. Para los países de origen de los contingentes migratorios, por su parte, la existencia de colectividades dispersas por territorios sudamericanos al otro lado del océano representa una extrema riqueza material y simbólica, puesto que muchas de ellas atesoran objetos, memorias, tradiciones, dialectos y diversas prácticas culturales que constituyen verdaderas reservas de sus patrimonios materiales e inmateriales.

Según cifras oficiales, medio millón de croatas y sus descendientes vive actualmente En América del Sur. Como es sabido, es difícil conocer la cantidad exacta de croatas arribados a Suramérica debido a la falta de documentación precisa y a las transformaciones estatales, geopolíticas y territoriales sufridas por Croacia a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años se han ido desarrollando diversas líneas de investigación tendientes a complementar, complejizar y enriquecer las perspectivas analíticas existentes. En este sentido, varios estudios realizados por investigadores suramericanos de origen croata sugieren que esta cifra podría ser mucho más alta: se estima, al menos, en tres cuartos de millón la cantidad de croatas y sus descendientes asentados en Sudamérica. Por otra parte, además de la pregunta por la cantidad de croatas existentes en territorio suramericano, se debe tener en cuenta la distribución de los asentamientos de la población migrante. De este modo, la presencia croata cobra relevancia a partir del desarrollo de las historias regionales, la historia oral y la microhistoria, puesto que existen localidades en las cuales la contribución de la colectividad croata al progreso local es más significativa que su influencia a nivel nacional. Junto con este desarrollo, también deben considerarse los avances en las investigaciones realizadas desde los enfoques de la antropología social y cultural y la sociología, así como por la importancia que el tema de la identidad ha adquirido en las ciencias sociales en los últimos años.

Como puede advertirse, la significación que la emigración tiene para la historia, la cultura y la identidad croata se complementa con la significación que la inmigración tiene para los países de América del Sur. Ello explica el desarrollo de los estudios migratorios tanto en Croacia como en América. Sin embargo, en ambos casos, algunos temas, países y regiones se encuentran todavía relegados de la investigación. Así, en los países suramericanos, los estudios migratorios se han centrado principalmente en los países europeos de procedencia mayoritaria de los migrantes, principalmente España, Italia y Portugal, mientras que en Croacia se han estudiado centralmente otros destinos migratorios, ocupando América del Sur un lugar muy minoritario.

En las últimas décadas, como se ha dicho, se asiste a un proceso de ampliación y diversificación de los estudios migratorios, que incluye grupos numéricamente minoritarios de inmigrantes, pero importantes en términos de su contribución al desarrollo de las sociedades de los países de llegada, así como nuevos temas, preguntas, perspectivas analíticas y problematizaciones teórico-metodológicas. Se trata, en muchos casos, de investigaciones cuya circulación, recepción e impacto se ven reducidas por el idioma en que están escritas. Excepto algunas excepciones, en Croacia no se lee español y en América del Sur no se lee croata. Tomando en cuenta esta situación, y procurando generar un espacio de intercambio entre investigadores croatas y sudamericanos, el Instituto de Investigación del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb y el Instituto el Instituto de Migración y Estudios Étnicos han organizado y coordinado paneles en español, con participación presencial y virtual a través de Internet, dentro de dos congresos de envergadura y que constituyen antecedentes de la presente convocatoria.

El primer panel se realizó en el marco del Tercer Congreso de la Migración Croata “Partida, Permanencia, Retorno”, celebrado del 29 de junio al 1 de julio de 2018 en Osijek, bajo la organización del Centro de Investigación de la Emigración Croata y en colaboración con el Instituto de Migración y Estudios Étnicos y el Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb. Titulado “Migración croata en América del Sur y migración de retorno a Croacia. Desafíos y oportunidades”, el panel en español contó con quince participantes de Croacia, Argentina, Chile y Venezuela. El segundo panel en español se celebró en el marco del Encuentro Internacional Científico Profesional. Migración e Identidad: Economía, Cultura y Estado, que tuvo lugar en Zagreb del 6 al 8 diciembre de 2018, organizado por el Instituto de Migración y Estudios Étnicos con la colaboración del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb, entre otras instituciones. En esta ocasión, dieciocho investigadores de Croacia, Eslovenia, Argentina, Chile, Venezuela, Perú y Bolivia presentaron sus trabajos en las mesas “Procesos migratorios en América del Sur: historia, identidades y desafíos a la investigación” y “Procesos migratorios y construcción identitaria en América del Sur y en el sureste europeo: cultura, Estado y nacionalismos”.

Como resultado de estos paneles se comenzó a pensar en la organización del presente encuentro cuyo objetivo principal es la conformación de un espacio institucional de comunicación e intercambio de experiencias, presentación de resultados de investigación, discusión de problemas teórico-metodológicos y adopción de decisiones y medidas conjuntas con vistas a tender un puente y generar un diálogo científico y profesional amplio entre Croacia y los países de América del Sur que redunde en un fructífero desarrollo de este campo de estudios.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de trabajos

 • Procesos migratorios. Debates y perspectivas
 • Políticas migratorias
 • Aportes de la colectividad croata al desarrollo y modernización de las sociedades receptoras
 • Identidad(es) nacional(es)
 • Identidad(es) cultural(es)
 • Identidad(es) étnica(s)
 • Identidad(es) religiosa(s)
 • Preservación de la identidad nacional croata en la migración
 • Participación pública de los migrantes croatas
 • Organizaciones, actividades, expresiones y manifestaciones culturales
 • Arte y experiencias artísticas
 • Organizaciones, expresiones y experiencias políticas
 • Organizaciones, expresiones y experiencias religiosas
 • Asociacionismo y mutualismo
 • Comunidades diaspóricas virtuales
 • Procesos y políticas de memoria
 • Migración de retorno
 • Patrimonio croata en América del Sur
 • Procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma y la cultura croata
 • Debates teóricos: migración y diáspora
 • Problemas metodológicos y cuestiones de archivo
 • Aspectos demográficos de la migración
 • Lazos y cooperación de los migrantes con el país de origen
 • Políticas de integración y/o de exclusión
 • Migrantes y extranjeros
 • La cuestión del Otro
 • Derechos humanos
 • El rol de la mujer en los procesos migratorios
 • Feminización de las migraciones
 • Economía, turismo y desarrollo local

Se aceptarán también resúmenes presentados por fuera de las propuestas de ejes temáticos definidas en la presente convocatoria

Directivas para la presentación de resúmenes

 • Los resúmenes deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:  encuentrointernacional@hrstud.hr
 • Los resúmenes deben estar escritos en croata o en español
 • Los resúmenes deben enviarse en formato Word y deben contener:
  • Nombre completo del autor o los autores
  • Pertenencia institucional y correo electrónico de los autores
  • Título de ponencia
  • Cinco palabras clave
  • Eje temático en el que desea participar
  • La extensión debe ser de entre 200 y 300 palabras
  • Debe estar escrito en letra Times New Roman, tamaño 12, justificado, interlineado 1,5 puntos
  • El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: APELLIDO, Nombre. Título de la ponencia. Por ejemplo: MIHANOVICH, Nicolas. Debates historiográficos sobre la migración en América del Sur.    
 • Se publicará un libro de resúmenes en español y en croata
   

Directivas para la presentación de ponencias completas  

 • Las ponencias completas deben enviarse con posterioridad a la realización del congreso a la siguiente dirección de correo electrónico:  encuentrointernacional@hrstud.hr
 • Las ponencias completas deben estar escritas en croata o en español
 • Las ponencias completas deben enviarse en formato Word y deben contener:
  • Nombre completo del autor o los autores
  • Pertenencia institucional y correo electrónico de los autores
  • Título de ponencia
  • Cinco palabras clave
  • Eje temático en el que participó o indicar si se trata de una comunicación libre
  • Debe estar escrita en hoja tamaño A4, letra Times New Roman, tamaño 12, justificado, interlineado 1,5 puntos
  • La extensión debe ser de entre 10 y 13 páginas incluyendo notas y bibliografía
  • Las referencias bibliográficas deben seguir las pautas establecidas en el Manual de Estilo APA, disponible en el siguiente enlace: http://www.apastyle.org/
  • El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: APELLIDO, Nombre. Título de la ponencia. Por ejemplo: MIHANOVICH, Nicolas. Debates historiográficos sobre la migración en América del Sur.
 • Después del encuentro se publicarán los trabajos presentados (con arbitraje)
   

Fechas importantes

 • Recepción de resúmenes: hasta el 30 de septiembre de 2019
 • Comunicación de aceptación de resúmenes: 14 de octubre de 2019
 • Recepción de ponencias completas: hasta el 31 de marzo de 2020
   

Organizadores

 • Instituto de Investigación del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb
 • Instituto de Migración y Estudios Étnicos, Zagreb, Croacia
 • Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
 • Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur
   

Avales institucionales

 • Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
 • Carrea de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
 • Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén
   

Comité organizativo

 • Dra. Katica Jurčević (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia
 • Dra. Marina Perić Kaselj (Instituto de Migración y Estudios Étnico), Croacia
 • Dr. Juan Carlos Radovich (UBA / CONICET), Argentina
 • Dr. Fortunato Mallimaci (UBA / CONICET), Argentina
 • Dra. Brígida Norma Baeza (UNPSJB / CONICET), Argentina
 • Dr. Stjepan Šterc (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia
 • Dr. Kristian Turkalj (Ministerio de Justicia de la República de Croacia), Croacia
 • Dra. Natasha Kathleen Levak (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia
 • Dra. María Florencia Luchetti (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia
 • Dra. Patricia Carrasco (Universidad de Aysén), Chile
 • Dr. Pastor Cea (Universidad de Aysén), Chile
 • Lic. y doctoranda Paula Gadže (UBA), Argentina / Croacia
 • Mag. y doctorando Oliver Zambrano Alemán (Universidad Central de Venezuela), Venezuela
 • Lic. Cristian Šprljan (Universidad Nacional de Córdoba), Argentina
 • Lic. y doctoranda Karen Bauk (Universidad Nacional de Córdoba), Argentina
 • Lic. y prof. Cristina Solián, (Universidad Nacional de Rosario), Argentina

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS