Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 6. 4. 2018. u 14:12
Uređeno: 10. 4. 2018. u 09:39
Sara Paraga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini.    

 Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvoga stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 •  znanstveni časopis,

 •  časopis za popularizaciju znanosti.

Korisnici financijske potpore mogu biti znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,

 • obrada (prijelom),

 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),

 • poštarina,

 • uredski pribor i oprema,

 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,

 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,

 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,

 • sustavi za otkrivanje plagijata,

 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,

 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Više detalja o pozivu i načinu prijave pogledajte na poveznici.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS