Objavljeno: 10. 4. 2018. u 10:40
Sara Paraga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe Europske Unije raspisuju natječaj za jednu (1) stipendiju za poslijediplomsko stručno usavršavanje, odnosno istraživački boravak u trajanju do 10 mjeseci.

Kandidati koji se prijavljuju za istraživački boravak u trenutku prijave moraju biti upisani na poslijediplomski studij u Republici Hrvatskoj.

Odobrenim kandidatima Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokriva troškove putovanja do mjesta realizacije stipendije (jedne povratne zrakoplovne karte).

Neće se razmatrati prijave kandidata:

• koji su već bili dobitnici stipendije Vlade Helenske Republike u sklopu bilateralne suradnje;
• rođenih prije 1. 1. 1978. godine.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:

 • grčki prijavni obrazac (u privitku). Prijavnom obrascu potrebno je priložiti osobnu fotografiju u boji;

 • otisnut primjerak ispunjenoga on-line obrasca na hrvatskome jeziku, koji je dostupan na mrežnoj stranici;

 • presliku putovnice;

 • životopis u Europass formatu;

 • dokaz o znanju stranoga jezika;

 • ovjerenu presliku diplome najviše stečene razine obrazovanja;

 • prijepis ocjena posljednje završene razine studija;

 • potvrdu o upisu na poslijediplomski (doktorski) studij;

 • motivacijsko pismo na engleskome ili hrvatskome jeziku;

 • domovnicu (neovjerena preslika na hrvatskome jeziku).

Kandidati koji se prijavljuju za poslijediplomsko stručno usavršavanje, odnosno istraživački boravak u trajanju do 10 mjeseci, trebaju dodatno priložiti (također u dva primjerka) i:

 • dva pisma preporuke;

 • liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju;

 • prihvatno pismo.

Rok za predaju prijava za stipendiju je 16. travnja 2018. godine.

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr

Detaljne informacije o natječaju, prijavne obrasce i pripadajuću dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS