Objavljeno: 30. 4. 2018. u 10:06
Sara Paraga

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za mobilnost i programe Europske unije objavilo je natječaj za stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2019./2020.

Znanstveno-stručno usavršavanje u trajanju od 10 mjeseci na sveučilištima u SAD-u namijenjeno je zainteresiranim kandidatima iz javnoga i privatnoga sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

Opći uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju hrvatskim državljanima s visokom stručnom spremom (najmanje četverogodišnji studij), iskustvom u rukovođenju i pet godina radnoga iskustva u jednom od navedenih područja te izvrsnim znanjem engleskoga jezika. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u. Kandidati trebaju podnijeti dokaz o zaposlenju u RH.

Područja:

Održivi razvoj

 • poljoprivredni i ruralni razvoj

 • gospodarski razvoj/financije i bankarstvo

 • politika upravljanja prirodnim resursima, zaštita okoliša i klimatske promjene

 • urbanizam i regionalno planiranje

Izgradnja demokratskih institucija

 • komunikacije/novinarstvo

 • pravo/ljudska prava

 • analiza javne politike i javna uprava

 • politika sprečavanja trgovine ljudima

 • tehnologijska politika i upravljanje

 • upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

 • obrazovno upravljanje, planiranje i politika

 • upravljanje u visokom obrazovanju

 • podučavanje engleskoga kao stranoga jezika (TOEFL)

Javno zdravstvo

 • javno-zdravstvena politika i upravljanje

 • HIV/AIDS - politika i prevencija

 • zlouporaba droga - edukacija, prevencija i liječenje.

Više informacija o ovome programu, detaljne upute i poveznica za online prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Veleposlanstva SAD-a:

https://hr.usembassy.gov/2018-hubert-h-humphrey-fellowship-program/

Rok za prijavu: 12. svibnja 2018.

Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Osim online prijave, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Dodatna dokumentacija šalje se do naznačenoga roka na sljedeću adresu:

American Embassy, Public Affairs Office
Attn. Humphrey Fellowship Program
Ulica Thomasa Jeffersona 2, 10 010 Zagreb

E-mail: FulbrightCroatia@state.gov

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS