Objavljeno: 2. 5. 2018. u 14:39
Sara Paraga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira konferenciju “Young researchers in a highly skilled landscape” koja će se održati 18. i 19. lipnja 2018. godine u Zagrebu. Tom će prigodom Ministarstvo znanosti i obrazovanja prirediti svečanu večeru u sklopu 1. dana konferencije.

 

Cilj konferencije je stvoriti platformu za otvoreni dijalog o javnim politikama u području istraživanja i inovacija s posebnim naglaskom na visoko kvalificirane mlade istraživače u postojećem i budućem okvirnom programu. Konferencijom se želi posebno istaknuti  važnost mladih istraživača i njihova ključna uloga u mobilnosti, konkurentnosti i inovativnosti unutar programa Obzor 2020. kao i budućem okvirnom programu u periodu od 2021. do 2027.

Panel rasprave vezane za budući okvirni program za period 2021. -2027. predviđaju sljedeće teme: više i manje snažne R&D regije, misije, uloge predviđenih nositelja, internacionalizacija znanstvenih karijera, uvjeti rada za istraživače, evaluacija praksi na Europskoj i nacionaloj razini vezana za istraživanje i razvoj, program mobilnosti na nacionalnoj, regionalnoj i Europskoj razini, „brain circulation“ te razvoj transverzalnih vještina.

Također, u okviru konferencije predstavit će se novoosnovana Marie Curie Alumni organizacija – Croatian Chapter.

 

Registracija je otvorena do 12.svibnja 2018. na poveznici.

 

Molimo Vas da obavijest proslijedite svim potencijalno zainteresiranim mladim istraživačima Hrvatskih studija.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS