Objavljeno: 15. 5. 2018. u 11:59
Sara Paraga

Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru i Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru organiziraju skup o Petru Zoraniću i na taj će način obilježiti 510. obljetnicu njegova rođenja.

 

Cilj je skupa stvaranje kulturnoga imaginarija Zadra i Hrvatske njegova doba i aktualiziranje značenja i utjecaja njegova djela u oblikovanju hrvatske kulture i književnosti do naših dana.

Znanstveni skup Petar Zoranić i hrvatska kultura usmjerit će se na sljedeće okvirne teme:

  • Petar Zoranić i život njegova doba

  • Recepcija Petra Zoranića u hrvatskoj književnosti i kulturi

  • Jezikoslovne i druge teme o Zoraniću

Skup će se održati u Zadru u studenom 2018. godine.

Prijave se zaprimaju isključivo putem poveznice ili na e-mail matesicanja@gmail.com do 1. lipnja 2018.

Dostava naslova i sažetak rada: Sažetak treba sadržavati kratak sadržaj rada s naznačenim ciljem, najvažnijim rezultatima i zaključcima koji će biti prezentirani (do 200 riječi). Uz sažetak na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti i sažetak na engleskom jeziku i pet ključnih riječi koje nisu navedene u naslovu.

Rok za dostavu sažetaka je 15. lipnja 2018.na poveznici ili na e-mail matesicanja@gmail.com.  

Obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će zaprimiti do 25. lipnja 2018.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS