Objavljeno: 11. 6. 2018. u 11:23
Sara Paraga

U okviru EEA and Norway Grants Fund for Regional Operation objavljen je poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava.

Projekti koji će se financirati iz navedenog fonda trebaju pridonijeti sljedećim ciljevima EEA (Europski gospodarski prostor) i Norveške:

  • smanjenju gospodarskih  i socijalnih nejednakosti u Europskom ekonomskom području

  • osnaživanju veza država donatora Norveške, Islanda i Lihteštajna s 15 država korisnica sjeverne, srednje i južne Europi.

Također, projekti trebaju biti regionalnog ili transnacionalnog karaktera, te uključivati više partnera i aktivnosti u različitim zemljama. Prihvatljivi prijavitelji moraju se prijaviti kao konzorcij koji se sastoji od institucija iz najmanje tri zemlje.

Projektne ideje trebaju biti usmjerene na razmjenu znanja, razmjenu dobre prakse i izgradnju kapaciteta u prioritetnim područjima.

Prioritetna područja u okviru ovog poziva su:

  1. Inovacije, istraživanje, edukacija i konkurentnost

  2. Socijalno uključivanje, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva

  3. Okoliš, energija, klimatske promjene i smanjenje emisije CO2

  4. Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava i slobode

  5. Pravosuđe i unutarnji poslovi

Ukupni proračun u okviru ovoga poziva iznosi 15 milijuna eura. Iznos potpore dodijeljen u okviru projekta ne smije biti manji od milijun eura.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga sastoji se od 2 faze. U prvoj fazi dostavlja se nacrt (concept note), a ukoliko nacrt bude izabran, u 2. krugu se razrađuje projektni prijedlog.

Nacrt (concept note) potrebno je dostaviti najkasnije do 01.07.2018. (12:00 sati u Bruxellesu) putem elektroničkog sustava EGREG .

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS