Objavljeno: 26. 11. 2018. u 11:53
Sara Paraga

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavio je natječaj za potporu „Stjecanje iskustva“ u sklopu programa  „Povezivanje znanstvenika“.

Cilj je potpore „Stjecanje iskustva“ dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.

Prihvatljivi prijavitelji su vrsni znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja.

Posjet mora biti usmjeren ka: a) uspostavi ili unapređenju međunarodnog zajedničkog projekta s ciljem privlačenja investicija ili pripreme prijave za stranu potporu; b) prijenosu neophodnog znanja koje doprinosi jačanju tržišnog potencijala nekog na znanju utemeljenog poduzeća; c) prijenosu znanja i vještina nužnih za stvaranje nekih drugih dodanih vrijednosti za znanost i tehnologiju.

Trajanje predloženih posjeta može biti najmanje 31 dan, a najviše 6 mjeseci.

Posjete koje će biti u okviru ovog natječaja moraju završiti do 01. prosinca 2019.

Potpora se dodjeljuje u vidu stipendije za usavršavanje i znanstveno istraživanje.

Novčana sredstva koja su predviđena u ovom natječaju iznose 800 000 HRK. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom Natječaju ovisit će o kvaliteti zaprimljenih prijava.

Rok za prijavu je 1. veljače 2019. godine, do ponoći.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju, pripadajuću dokumentaciju i obrasce za prijavu pogledajte na poveznici.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS