Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 22. 1. 2019. u 09:24
Sara Paraga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2019./2020.

Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2019. neće navršiti 30 godina.

Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu i kandidati koji imaju prihvatno pismo od ustanove u Velikoj Britaniji.

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva (2) primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na engleskome jeziku:

  1. otisnut ispunjen prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;

  2. otisnut ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;

  3. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);

  4. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;

  5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom (iz kojega je vidljivo da je ustanova voljna prihvatiti kandidata);

  6. presliku diplome diplomskoga studija (neovjerena preslika diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik);

  7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);

  8. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama (preporuke priložiti samo u primjerku dokumentacije s originalnim dokumentima, ne i u primjerku koji sadrži preslike);

  9. presliku domovnice (neovjerenu);

  10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti): a) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik); b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik); c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2019.

Prijavu na navedeni natječaj potrebno je poslati poštom do 1. ožujka 2019. na navedenu adresu: AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE: Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb, s naznakom: „za stipendije zaklade British Scholarship Trust“.

Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2019. godine.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS