Objavljeno: 11. 2. 2019. u 10:51
Sara Paraga

Austrijska akademija znanosti, u sklopu programa Joint Excellance in Science and Humanities, objavljuje natječaj za stipendije znanstvenicima koji su doktorirali u posljednjih deset godina za istraživački boravak u Austriji u trajanju od dva (2) do šest (6) mjeseci u razdoblju od prosinca 2019. do prosinca 2020. godine.

JESH (Joint Excellance in Science and Humanities) je program financiranja Austrijske akademije znanosti koji mladim znanstvenicima iz svih područja istraživanja i ciljanih zemalja nudi mogućnost pokretanja ili intenziviranja međunarodne suradnje.

Putem JESH programa Austrijska akademija znanosti promiče razvoj i intenziviranje suradnje između istaknutih mladih istraživača iz inozemstva i znanstvenika u Austriji.

Detaljne informacije na engleskome jeziku o uvjetima natječaja, kao i o mogućnostima sudjelovanja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS