Objavljeno: 11. 3. 2019. u 12:29
Uređeno: 11. 3. 2019. u 12:29
Sara Paraga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i mađarska zaklada Tempus Public Foundation pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu sljedećih stipendija Vlade Mađarske za akademsku godinu 2019./2020.:

1. stipendije za semestralni/djelomičan studij
trajanje stipendije: od 3 do 10 mjeseci

  • za studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, upisane na visoka učilišta u RH.

Prioritet imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti, kao i studenti integriranoga sveučilišnog studija (medicina, stomatologija, farmacija, veterinarska medicina, arhitektura i pravo). Studenti moraju imati završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.

Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku (osim za područje umjetnosti gdje su prihvatljivi i programi na engleskome jeziku).

2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak
trajanje stipendije: od 3 dana do 10 mjeseci

  • istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana

  • A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj;

B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

  • istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci

A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

Doktorandi se ne mogu prijaviti za dugi istraživački boravak. Za duže boravke prijave se podnose za stipendije za semestralan/djelomičan studij.

3. stipendije za cjelokupni preddiplomski, diplomski i doktorski studij
trajanje stipendije: 36/24/36 mjeseci

  • za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje te studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij te sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku (osim za područje umjetnosti gdje su prihvatljivi i programi na engleskome jeziku).

4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture
trajanje stipendije: 2 ili 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju)

  • Stipendije za ljetne tečajeve pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.

Detaljne informacije o stipendijama i o postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus.

Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus do 26. ožujka 2019. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak te do 28. ožujka 2019. do 23.00 sata za ljetne tečajeve i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe Europske unije poštom dostaviti:

  1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće dokumentacije navedene u tekstu natječaja (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na hrvatskome ili engleskome jeziku, (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, moguće je dostaviti i preslike.

  2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeću adresu: AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb, uz naznaku 'Za stipendije Vlade Mađarske'.

Detalje natječaja pogledajte na poveznici.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS