Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 5. 6. 2019. u 09:16
Uređeno: 5. 6. 2019. u 09:19
Tea Cacović

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za prijavu je za elektroničke prijave u petak, 5. srpnja 2019. godine u 16.00 sati, a za one poslane u tiskanome obliku s poštanskim žigom od najkasnije 5. srpnja 2019. godine.

Financijsku potporu u 2019. godini ne mogu ostvariti oni znanstveni i znanstvenostručni skupovi koji su ostvarili financijsku potporu na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (KLASA: 402-07/19-09/00073; URBROJ: 533-03-19-0001 od 31. svibnja 2019. godine).

Najveći iznos pojedinačne financijske potpore iznosi 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu.

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:

  • pripremni troškovi organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
  • najam dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
  • tiskanje knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
  • ostali troškovi izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača itd.).

Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2019. godini podnosi se u elektroničkome ili tiskanome obliku.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole, zahtjevu se prilaže detaljno obrazloženje uz prikaz svih utrošenih financijskih sredstava te uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na poveznici https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Zahtjeve koji se podnose u tiskanome obliku potrebno je poslati na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.

Tekst javnog poziva, pravila o financijskoj potpori i ostale detalje poziva pogledajte na poveznici.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS