Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 5. 6. 2019. u 09:51
Uređeno: 5. 6. 2019. u 09:54
Tea Cacović

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini.

Strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupom od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području znanosti i istraživanja,  donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Skupovi u smislu ovog stavka također moraju udovoljiti sljedećim elementima:

a) skup kroz svoju tematiku doprinosi  rješavanju globalnih izazova modernog društva definiranih međunarodnim strateškim dokumentima Europske unije i Ujedinjenih naroda;
b) renomirani inozemni i/ili domaći znanstvenici koji aktivno sudjeluju u programu skupa su nositelji prestižnih projekata ili nagrada (primjerice Nobelove ili Fields nagrade);
c) mogući doprinos skupa u povećanju sudjelovanja hrvatskih istraživača u međunarodnim kompetitivnim projektima;
d) mogući doprinos skupa u povećanju vidljivosti hrvatskih istraživača i boljem pozicioniranju znanstveno-istraživačkih ustanova u Republici Hrvatskoj u Europskom istraživačkom prostoru i na međunarodnoj sceni.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Znanstveni i znanstvenostručni skupovi koji su ostvarili financijsku potporu temeljem Javnog poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini (KLASA: 402-07/19-09/00074, URBROJ: 533-03-19-0001 od 31. svibnja 2019. godine) ne mogu ostvariti financijsku potporu sukladno ovom javnom pozivu.

Financijska potpora dodjeljuje se za sljedeće vrste troškova:

  • pripremni troškovi organizacije skupa (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa);
  • najam prostora i opreme za vrijeme održavanja skupa;
  • tiskanje knjiga sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa na drugim medijima;
  • ostali troškovi izravno vezani uz provedbu programa skupa (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

U zahtjevu je potrebno navesti koji se od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak potrebno je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

Zahtjevi se podnose u tiskanom obliku, a cjelovitu natječajnu dokumentaciju čini popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu (Obrazac 1) te obvezujući prilozi:

(a) prva obavijest sudionicima skupa;
(b) definiran (okvirni) program skupa;
(c) financijski plan skupa;
(d) preslike računa/ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava za skupove koji su već održani, a predračun/ponuda iz kojih se vidi visina i struktura  planiranih troškova za skupove koji još nisu održani.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu
strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima
od iznimnog značaja za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi za skupove koji su održani ili će se održati do 1. srpnja 2019. godine mogu se podnijeti zaključno s danom 5. srpnja 2019. godine. Zahtjevi za skupove koji će se održati od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije zaključno s danom 1. listopada 2019. godine.

Zahtjevi za skupove koji su održani ili će se održati do 1. srpnja 2019. godine podneseni s poštanskim žigom nakon 5. srpnja 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati. Zahtjevi za skupove koji će se održati od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine podneseni s poštanskim žigom nakon 1. listopada 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Tekst javnog poziva, pravila o financijskoj potpori i obrazac 1 možete pogledati na poveznici.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS