Objavljeno: 6. 6. 2019. u 10:32
Tea Cacović

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu organizacijama civilnoga društva - znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2019. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnoga društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Najveći iznos pojedinačne financijske potpore je 25.000,00 kuna.

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:

  • obavljanje osnovne djelatnost
  • oprema
  • izobrazba i usavršavanje članova udruge.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Zahtjev za financijsku potporu radu znanstvene i znanstvenostručne udruge u 2019. godini podnosi se u tiskanom ili elektroničkom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2019. godini"
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte np-udruge@mzo.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 5. srpnja 2019. godine s time da se elektroničke prijave zatvaraju u petak, 5. srpnja 2019. godine u 16:00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi od najkasnije 5. srpnja 2019.

Tekst javnog poziva, pravila o financijskoj potpori i cjelu objavu možete pogledati na poveznici.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS