Objavljeno: 15. 7. 2019. u 08:47
Tea Cacović

Hrvatska zaklada za znanosti objavila je status u procesu vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje “Istraživački projekti”, “Uspostavni istraživački projekti” i “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja””.
 

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”

Na natječaj je zaprimljeno ukupno 75 prijava projektnih prijedloga, od čega su 74 prijave prošle administrativnu provjeru. Sve projektne prijave koje su prošle administrativnu provjeru upućene su u istorazinsko vrednovanje.
U tijeku je završno vrednovanje panela. Obavijesti o rezultatima očekuju se u prvoj polovici rujna.

Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti

Na natječaje je zaprimljeno ukupno 554 prijava projektnih prijedloga, od čega 382 prijava Istraživačkih projekata i 172 prijava Uspostavnih istraživačkih projekata.
U nastavku slijedi prikaz zaprimljenih prijava projektnih prijedloga s obzirom na područja znanosti i vrstu natječaja:

Područje znanosti

Istraživački projekti

Uspostavni istraživački projekti

Biomedicina i zdravstvo

66

31

Biotehničke znanosti

41

17

Društvene znanosti

54

24

Humanističke znanosti

40

7

Prirodne znanosti

106

43

Tehničke znanosti

66

45

Interdisciplinarna područja znanosti

9

5

UKUPNO

382

172

Administrativnu je provjeru uspješno prošao 551 projektni prijedlog. Prvi krug vrednovanja započeo je u prvom tjednu lipnja i pri kraju je, a u postupak vrednovanja uključeno je 12 panela za vrednovanje. Po završetku prvoga kruga vrednovanja pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi upućuju se na istorazinsko vrednovanje.

 
 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS