Objavljeno: 19. 8. 2019. u 10:31
Uređeno: 27. 8. 2019. u 10:07
Tea Cacović

Rok za prijavu je 5. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu.

 

Prijave s poštanskim pečatom nakon 5. rujna 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju znanstvene organizacije na temelju članka 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 4/15).

Znanstvenom, odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Zahtjevi za financiranje članarine podnose se na propisanome elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ako se traži financiranje članstva u nekoliko različitih međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela, potrebno je za svaku članarinu popuniti poseban obrazac.

Za prijavu na ovaj javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac i proslijediti ga na adresu elektroničke pošte: mzit@mzo.hr.

Potpisan i ovjeren elektronički obrazac potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.

Ministarstvo neće razmatrati prijave za financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima koje su u 2018. godini financirane iz državnoga proračuna, a za koje nije dostavljeno izvješće o namjenskom trošenju financijskih sredstava odobrenih za prošlu godinu; koje nisu dostavljene na propisanom elektroničkom obrascu na adresu Ministarstva, kao i na adresu elektroničke pošte mzit@mzo.hr te koje su dostavljene nakon propisanoga roka.

Upite vezane uz Javni poziv potrebno je dostaviti elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte  mzit@mzo.hr.

Tekst poziva, kriterije vrednovanja i ostale detalje natječaja možete pogledati na poveznici.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS