Objavljeno: 25. 10. 2019. u 13:10
Tea Cacović

Net4Society5 projekt, organizira Regional Info Day & Brokerage event za program Obzor 2020. za područje 6. Društvenog izazova „Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva“.

Regionalni info dan i brokerage event održat će se 12. studenog 2019. u Bratislavi, Slovačka.

Net4Society5 je mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za 6. Društveni izazov “Europa u promjenjivom svijetu-uključiva, inovativna i promišljena društva”, a regionalni info dan i brokerage event predstavlja izvrsnu mogućnost za potencijalne prijavitelje da se upoznaju s detaljima specifičnih poziva u okviru područja, prezentiraju svoje projektne ideje drugim prijaviteljima, pronađu partnere za svoje projektne konzorcije i uspostave suradnju te se priključe već formiranim projektnim konzorcijima.

Registracija za sudjelovanje na  Regional Info Day & Brokerage event otvorena je do 1. studenoga 2019. Više informacija o događanju, te upute za prijavu za sudjelovanje možete naći na sljedećoj poveznici: https://societiesbrokerage2020.b2match.io/

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS