Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 22. 1. 2020. u 09:55
Tea Cacović

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike u akademskoj godini 2020./2021.:

1. ukupno petnaest mjeseci stipendija:

a) stipendije za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od pet ili deset mjeseci;
b) stipendije za poslijediplomski studij u trajanju od jednog mjeseca do deset mjeseci;

2. jedna stipendija za boravak sveučilišnih profesora hrvatskoga jezika i književnosti i slovačkoga jezika i književnosti u trajanju do najviše 30 dana.

Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 15. ožujka 2020. godine.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva primjerka, na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku:
1. otisnut, ispunjen te potpisan slovački prijavni obrazac;
2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
3. životopis u Europass formatu;
4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena osobna i profesionalna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj;
5. detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan;
6. prihvatno ili pozivno pismo slovačkoga visokog učilišta (ako je primjenjivo);
7. pismo/a preporuke
 
a. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;
b. studenti poslijediplomskoga studija trebaju priložiti jedno pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije;
c. znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti jedno pismo preporuke voditelja odjela ili voditelja projekta/istraživačkoga tima;
 
8. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine);
9. doktorandi, znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu/sadržaj željenog boravka (ako ih kandidat posjeduje);
10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskome ili drugome stranom jeziku prijavi trebaju priložiti službeni dokaz/potvrdu o znanju engleskoga jezika, odnosno radnog jezika;
11. dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4 cm priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca;
12. preslika domovnice (neovjerena).

NAPOMENA:
Kandidati koji se prijavljuju za programe na slovačkome ili češkome jeziku trebaju izvršiti samoprocjenu znanja jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te sukladno tome navesti potrebne podatke u slovačkome prijavnom obrascu.

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

Kandidati koji dokumentaciju šalju na slovačkome ili češkome jeziku dodatno trebaju priložiti i neovjerene prijevode sljedećih dokumenata na engleskome ili hrvatskome jeziku: životopis, motivacijsko pismo, studijski, istraživački ili nastavni plan i pismo/a preporuke.

Cjelokupna dokumentacija i obrasci kao i detalji natječaja dostupni su na poveznici.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u dva (2) primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za stipendije Slovačke Republike'

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnim stanicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike.

Korisne informacije te odgovore na često postavljena pitanja možete pronaći ovdje.

Za dodatne upite potrebno je obratiti se na adresu e-pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS