Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 10. 2. 2020. u 10:28
Tea Cacović

Rok za podnošenje zahtjeva je 9. ožujka 2020. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini.

Ministarstvo će dodjeljivat financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2020. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Ministarstvo može financirati one programe popularizacije znanosti koji nisu ostvarili financijsku potporu u 2020. godini putem projekata Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije - Obzor 2014 - 2020.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

Jedan prijavitelj može ostvariti financijsku potporu za samo jedan program popularizacije znanosti.

Maksimalan iznos financijske potpore koja se može dodijeliti je 50.000 kn. Programi kojima je ukupan iznos planiranih troškova manji od 10.000 kn nisu prihvatljivi za dodjelu financijske potpore Ministarstva.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

a) oprema i potrošni materijal,
b) najam prostora i tehnička podrška,
c) hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

U zahtjevu je potrebno navesti koji od prihvatljivih troškova se prijavljuju i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak potrebno je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda/ugovora.

Iznos financijske potpore predlaže Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti sukladno Pravilima.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove programa popularizacije znanosti te ukupne iznose svih izvora financiranja u 2020. godini.

Ako korisnici programa plaćaju kotizacije ili na bilo koji drugi način financijski participiraju u programu te ako programi predviđaju isplatu honorara gostujućim edukatorima ili članovima organizacijskog i/ili provedbenog tima u elektroničkom obrascu je potrebno isto navesti.

Zahtjev je potrebno podnijeti u elektroničkom ili tiskanom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) definiran program događanja s navedenim aktivnostima i datumima održavanja,
b) preslike predračuna, ponuda ili ugovora s dobavljačima, odnosno preslike dokaza o izvršenim plaćanjima iz kojih se vide struktura i visina planiranih troškova provođenja programa,
c) financijsko izvješće o zadnjem održanom programu popularizacije znanosti,
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora programa popularizacije znanosti - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeći način:

a) ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini"
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-popularizacija@mzo.hr.

Rok za podnošenje zahtjevaje 9. ožujka 2020. godine.

Elektroničke prijave zatvaraju u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u 16.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

Tekst natječaja, detalje i cjelokupnu dokumentaciju možete pogledati ovdje.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS