Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 12. 3. 2020. u 10:25
Tea Cacović

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini.

Rok za prijavu je 10. travnja 2020.

Financijska potpora dodjeljivat će se nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućega visokog učilišta.

Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskome jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:
•    tisak,
•    obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje,
•    priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
•    honorari za autore i recenzente,
•    izdavačka prava.

Visinu financijske potpore utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:
a) tekst rukopisa pripremljen za objavljivanje - tekst rukopisa mora biti uređen, lektoriran i mora obuhvaćati sve eventualne prijedloge i primjedbe recenzenata, ali ne mora biti prelomljen niti sadržavati konačan broj i izgled slika i tablica;
b) rješenje odgovarajućeg povjerenstva ili visokog učilišta - odnosi se samo na visokoškolske udžbenike;
c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema elementima koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika, a koje su sastavni dio kriterija;
d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

Do najkasnije 10. travnja 2020. ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim privicima potrebno je dostaviti na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini“
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Prijave s poštanskim žigom nakon 10. travnja 2020. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv zaprimaju se na adresu elektroničke pošte:np-knjige@mzo.hr.

Tekst i detalje poziva te natječajnu dokumentaciju možete pogledati na poveznici.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS