Objavljeno: 4. 11. 2014. u 14:37
Uređeno: 6. 11. 2014. u 12:30
Ivana Lebo

Javna obrana teme doktorskoga rada Luke Kuveždića pod naslovom "Estetika instalacije - temeljni pojmovi na primjerima iz hrvatske umjetnosti od nove umjetničke prakse do danas", mentora doc. dr. sc. Vladimira Rismonda, u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije, održat će se u utorak 18. studenoga 2014. u 10:00 sati u dvorani Velika vijećnica.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Leonida Kovač, (predsjednica)
  2. dr. sc. Suzana Marjanić, znanstvena savjetnica, (članica)
  3. izv. prof. dr. sc. Sandra Križić Roban, viša znanstvena suradnica (članica)
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS