Objavljeno: 14. 4. 2015. u 13:19
Ivana Lebo

Javna obrana doktorskoga rada Milice Mikecin pod naslovom "Utjecaj grčkoga jezika na leksik najstarije faze hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika" mentora prof. dr. sc. Stjepana Damjanovića i prof. dr. sc. Vesne Badurina Stipčević, u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije, održat će se u srijedu 6. svibnja 2015. u 11:00 sati u dvorani Velika vijećnica.

Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš, (predsjednik)
  2. dr. sc. Marinka Šimić, viša znanstvena suradnica, (članica)
  3. doc. dr. sc. Tanja Kuštović, znanstvena savjetnica, (članica)
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS