Objavljeno: 4. 6. 2015. u 08:20
Uređeno: 4. 6. 2015. u 22:49
Ivana Lebo

Javna obrana teme doktorskoga rada Matijasa Bakovića pod naslovom  "Jezik Sbornika zakona i naredaba za BiH (1881. – 1884.) i kulturno-političke prilike nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine (1878.)", mentora  izv. prof. dr. sc. Maria Grčevića, u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije, održat će se u četvrtak 11. 6. 2015. u 14:00 sati u dvorani Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Marinko Šišak,  (predsjednik)
  2. dr. sc. Bojan Marotti, znanstveni suradnik,  (član)
  3. prof. dr. sc. Mijo Korade, (član)
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS