Objavljeno: 1. 10. 2015. u 10:31
Uređeno: 1. 10. 2015. u 13:18
Ivana Lebo

30.03.2015. u 11:59

Javna obrana teme doktorskoga rada Sonje Kirchhoffer pod naslovom  "Privatni prostor antičkog grada na tlu Liburnije", mentorice  prof. dr. sc. Anamarije Kurilić, u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti, održat će se u ponedjeljak 5. listopada 2015. u 13:00 sati u dvorani Zadar

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Mladen Tomorad, (predsjednik)
  2. doc. dr. sc. Maja Matasović, (članica)
  3. dr. sc. Vlatka Vukelić, (članica)
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS