Objavljeno: 5. 9. 2018. u 08:39
Josip Zekić

Javna obrana teme doktorskoga rada Marije Brdarević pod naslovom "Stavovi medicinskih sestara o dobrovoljnoj eutanaziji u odnosu na filozofiju Petera Singera", u okviru Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije, održati će se u srijedu, 12. rujna 2018. u 14:00h u dvorani Gospić.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada u sastavu:

    1. prof. dr. sc. Mislav Kukoč, (predsjednik)
    2. prof. dr. sc. Ivan Šestak
    3. prof. dr. sc. Ivan Markešić

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS