Objavljeno: 30. 10. 2018. u 19:59
Uređeno: 31. 10. 2018. u 10:40
Josip Zekić

Javna obrana teme doktorskoga rada Antee Čošić pod naslovom "Izbjeglištvo i progonstvo bosanskohercegovačkih Hrvata tijekom Hrvatsko – muslimanskog (bošnjačkog) rata 1992. – 1994.", u okviru Poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti, održati će se u petak 9. studenoga 2018. u 10:00 sati u dvorani Velika vijećnica.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada u sastavu:

    1. dr. sc. Ana Holjevac Tuković, znanstvena suradnica (predsjednica)
    2. doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
    3. prof. dr. sc. Stjepan Čosić

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS