Objavljeno: 4. 3. 2019. u 11:09
Josip Zekić

Javna obrana  teme doktorskoga rada Davora Trbušića pod naslovom "Sloboda medija, manipulacija i cenzura tiska u doba Nezavisne Države Hrvatske", u okviru Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije, održati će se u četvrtak 7. ožujka 2019. u 13:00 sati u dvorani Lastovo.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada u sastavu:

    1. dr. sc. Vine Mihaljević, znanstveni savjetnik trajnom zvanju (predsjednik)
    2. doc. dr. sc. Davor Piskač
    3. izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS