O Uredu za projekte i znanstvenu suradnju

Ured za projekte i znanstvenu suradnju osnovan je za potrebe sustavnog praćenja provedbe projektnih aktivnosti na razini visokoga učilišta te pružanje savjetodavne i administrativne potpore primarno znanstveno-nastavnom i suradničkom osoblju, zaposlenicima visokog učilišta, u upravljanju projektima.

U pogledu znanstvene suradnje Ured radi na sustavnom ostvarivanju i unaprjeđenju kvalitetne i produktivne znanstvene suradnje s postojećim i potencijalno strateški zanimljivim domaćim i stranim visokoobrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Ured također organizira i provodi edukativne aktivnosti tematski vezane za upravljanje projektima općenito te edukacije, informativne dane i radionice specifične tematike vezane uz pojedinačne natječaje, specifičnosti i procedure upravljanja i ostale zanimljive teme iz navedenog područja sukladno potrebama ustanove.

Ured također vodi evidenciju o stanju projektnih aktivnosti na visokom učilištu i arhivu natječajne i službene projektne dokumentacije Hrvatskih studija.

Redovito obavještavanje zaposlenika Hrvatskih studija o mogućnostima sudjelovanja u projektima kao i službenu komunikaciju s tijelima u sustavu upravljanja projektima također provodi Ured.


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS