O Uredu za projekte i znanstvenu suradnju

Ured za projekte i znanstvenu suradnju osnovan je za potrebe sustavnog praćenja provedbe projektnih aktivnosti na razini visokoga učilišta te pružanje savjetodavne i administrativne potpore primarno znanstveno-nastavnom i suradničkom osoblju, zaposlenicima visokog učilišta, u upravljanju projektima.

U pogledu znanstvene suradnje Ured radi na sustavnom ostvarivanju i unaprjeđenju kvalitetne i produktivne znanstvene suradnje s postojećim i potencijalno strateški zanimljivim domaćim i stranim visokoobrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Ured također organizira i provodi edukativne aktivnosti tematski vezane za upravljanje projektima općenito te edukacije, informativne dane i radionice specifične tematike vezane uz pojedinačne natječaje, specifičnosti i procedure upravljanja i ostale zanimljive teme iz navedenog područja sukladno potrebama ustanove.

Ured također vodi evidenciju o stanju projektnih aktivnosti na visokom učilištu i arhivu natječajne i službene projektne dokumentacije Hrvatskih studija.

Redovito obavještavanje zaposlenika Hrvatskih studija o mogućnostima sudjelovanja u projektima kao i službenu komunikaciju s tijelima u sustavu upravljanja projektima također provodi Ured.


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS