O Uredu za projekte i znanstvenu suradnju

Ured za projekte i znanstvenu suradnju osnovan je za potrebe sustavnog praćenja provedbe projektnih aktivnosti na razini visokoga učilišta te pružanje savjetodavne i administrativne potpore primarno znanstveno-nastavnom i suradničkom osoblju, zaposlenicima visokog učilišta, u upravljanju projektima.

U pogledu znanstvene suradnje Ured radi na sustavnom ostvarivanju i unaprjeđenju kvalitetne i produktivne znanstvene suradnje s postojećim i potencijalno strateški zanimljivim domaćim i stranim visokoobrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Ured također organizira i provodi edukativne aktivnosti tematski vezane za upravljanje projektima općenito te edukacije, informativne dane i radionice specifične tematike vezane uz pojedinačne natječaje, specifičnosti i procedure upravljanja i ostale zanimljive teme iz navedenog područja sukladno potrebama ustanove.

Ured također vodi evidenciju o stanju projektnih aktivnosti na visokom učilištu i arhivu natječajne i službene projektne dokumentacije Hrvatskih studija.

Redovito obavještavanje zaposlenika Hrvatskih studija o mogućnostima sudjelovanja u projektima kao i službenu komunikaciju s tijelima u sustavu upravljanja projektima također provodi Ured.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS