O Znanstvenom zavodu Hrvatskih studija

Znanstveni zavod Hrvatskih studija znanstvena je ustrojbena jedinica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u sklopu koje se obavlja, koordinira, objedinjuje, razvija i prati znanstvena djelatnost Hrvatskih studija u svim njezinim vidovima.

Posebna zadaća Znanstvenoga zavoda jest okupljati i umrežavati znanstvenike na nacionalnoj razini, usredotočene na suvremene istraživačke teme povezane s vizijom i misijom Hrvatskih studija, koji predstavljaju međunarodno kompetitivnu i prepoznatljivu skupinu po kakvoći i opsegu znanstvene produkcije, sposobnu za učinkovitu međunarodnu suradnju i važan prinos razvoju znanosti i visoke naobrazbe.

Glavne aktivnosti Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija:

• sudjelovanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu razmjene stručnjaka i znanja s drugim ustanovama;
• ostvarivanje suradnje s različitim tijelima državne i javne uprave, znanstvenim, istraživačkim, strukovnim i drugim   ustanovama te nedržavnim udrugama;
• priređivanje znanstvenih skupova, konferencija, okruglih stolova i radionica;
• provođenje znanstveno-nakladničke djelatnosti;
• organiziranje znanstveno-istraživačke djelatnosti s težištem na provedbi interdisciplinarnih empirijskih istraživanja.


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS