O Znanstvenom zavodu Hrvatskih studija

Znanstveni zavod Hrvatskih studija znanstvena je ustrojbena jedinica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u sklopu koje se obavlja, koordinira, objedinjuje, razvija i prati znanstvena djelatnost Hrvatskih studija u svim njezinim vidovima.

Posebna zadaća Znanstvenoga zavoda jest okupljati i umrežavati znanstvenike na nacionalnoj razini, usredotočene na suvremene istraživačke teme povezane s vizijom i misijom Hrvatskih studija, koji predstavljaju međunarodno kompetitivnu i prepoznatljivu skupinu po kakvoći i opsegu znanstvene produkcije, sposobnu za učinkovitu međunarodnu suradnju i važan prinos razvoju znanosti i visoke naobrazbe.

Glavne aktivnosti Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija:

• sudjelovanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu razmjene stručnjaka i znanja s drugim ustanovama;
• ostvarivanje suradnje s različitim tijelima državne i javne uprave, znanstvenim, istraživačkim, strukovnim i drugim   ustanovama te nedržavnim udrugama;
• priređivanje znanstvenih skupova, konferencija, okruglih stolova i radionica;
• provođenje znanstveno-nakladničke djelatnosti;
• organiziranje znanstveno-istraživačke djelatnosti s težištem na provedbi interdisciplinarnih empirijskih istraživanja.


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS