O Znanstvenom zavodu Fakulteta hrvatskih studija

Znanstveni zavod Fakulteta hrvatskih studija znanstvena je ustrojbena jedinica Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u sklopu koje se obavlja, koordinira, objedinjuje, razvija i prati znanstvena djelatnost Fakulteta hrvatskih studija u svim njezinim vidovima.

Posebna zadaća Znanstvenoga zavoda jest okupljati i umrežavati znanstvenike na nacionalnoj razini, usredotočene na suvremene istraživačke teme povezane s vizijom i misijom Fakulteta hrvatskih studija, koji predstavljaju međunarodno kompetitivnu i prepoznatljivu skupinu po kakvoći i opsegu znanstvene produkcije, sposobnu za učinkovitu međunarodnu suradnju i važan prinos razvoju znanosti i visoke naobrazbe.

Glavne aktivnosti Znanstvenog zavoda Fakulteta hrvatskih studija:

• sudjelovanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu razmjene stručnjaka i znanja s drugim ustanovama;
• ostvarivanje suradnje s različitim tijelima državne i javne uprave, znanstvenim, istraživačkim, strukovnim i drugim   ustanovama te nedržavnim udrugama;
• priređivanje znanstvenih skupova, konferencija, okruglih stolova i radionica;
• provođenje znanstveno-nakladničke djelatnosti;
• organiziranje znanstveno-istraživačke djelatnosti s težištem na provedbi interdisciplinarnih empirijskih istraživanja.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS