Znanost

Zaposlenici Hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organiziraju ili suorganiziraju Hrvatski studiji, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Hrvatski studiji izdaju interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Hrvatskih studija, obratite se prof. dr. sc. Anti Čoviću, Povjereniku za znanost.


Objavljeno: 14. 4. 2016. u 17:20
Jasminka Despot Lučanin

Podsjećamo da su u tijeku javne rasprave o:

Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - do 6. lipnja 2016. 

- Iskaz o nacrtu prijedloga Izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - do 6. svibnja 2016.

Hrvatska zaklada za znanost – je objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata, do 15. svibnja 2016.

Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja – prostor za unos komentara u e-savjetovanju otvoren je do 06. lipnja 2016. Dokument u wordu prilažemo u privitku ovoga e-maila, dočim se tijek javne rasprave može pratiti na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=2996. Molimo da se na e-mail adresu: uredvoditelja@hrstud.hr dostave razmišljanja odjela do 20. svibnja 2016. Tekst nacrta: /_news/36776/Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja(1).docx

Iskaz o nacrtu prijedloga Izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - savjetovanje je otvoreno do 06. svibnja 2016., dokument u wordu prilažemo u privitku ovoga e-maila, dočim se tijek javne rasprave može pratiti na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?entityId=3014 . Molimo da se na e-mail adresu: uredvoditelja@hrstud.hr dostave razmišljanja odjela do 25. travnja 2016.

Hrvatska zaklada za znanost – je objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata, među ostalim i za područje društvenih i područje humanističkih znanosti. Poziv je otvoren do 15. svibnja, a kandidate mogu nominirati znanstvena vijeća institucija. S obzirom na to, molimo da se ima u vidu krajnji rok prijave i činjenica da naš ZNV mora odobriti svaku pojedinačnu kandidaturu. Tekst javnoga poziva prosljeđujemo u privitku: /_news/36776/HRZZ_Javni poziv_paneli_4_4_2016.pdf

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS