Znanost

Zaposlenici Hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organiziraju ili suorganiziraju Hrvatski studiji, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Hrvatski studiji izdaju interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Hrvatskih studija, obratite se prof. dr. sc. Anti Čoviću, Povjereniku za znanost.


Objavljeno: 7. 6. 2019. u 08:25
Sanja Blažević

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva na Međunarodnu znanstvenu i umjetničku konferenciju Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO koja će se održati od 15. do 17. studenoga 2019. u Zagrebu. Konferencija STOO jedna je u nizu aktivnosti kojima Učiteljski
fakultet obilježava 100 godina svojega djelovanja. Sudionici Konferencije moći će sudjelovati na jednom od deset simpozija s temama iz pedagogije i psihologije, filozofije, metodike, učenja i poučavanja hrvatskoga jezika, učenja i poučavanja stranoga jezika, ulozi
informacijskih i komunikacijskih tehnologija u osnovnoškolskom  obrazovanju, poučavanju matematike, kineziologije, likovnih i vizualnih umjetnosti te glazbenog odgoja i obrazovanja.

Konferencija STOO sudionicima će ponuditi četiri plenarna predavanja te dodatnih devet pozvanih predavanja domaćih i stranih stručnjaka u okvirima pojedinih simpozija. Održat će se i okrugli stol na suvremenu temu Bioetike i izazova suvremenog odgoja i obrazovanja na kojem će gostovati pozvani govornici s četiriju sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Konferenciju će popratiti i bogat umjetnički program – Izložba likovnih i teoretskih djela profesora likovnog obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1919. do 2019., Koncert studenata i djelatnika Fakulteta te likovne i glazbene radionice.

Novi rok za prijavu sažetaka je 23. lipnja 2019.

Radovi izloženi na konferenciji bit će objavljeni u mrežnim zbornicima radova s otvorenim pristupom. Najbolji radovi bit će objavljeni u posebnom izdanju Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje koji je dio izdavačke djelatnosti Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više detalja o konferenciji STOO nalaze se i na mrežnoj stranici Konferencije https://www.ufzg.unizg.hr/stoo/ .

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS