Znanost

Zaposlenici Hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organiziraju ili suorganiziraju Hrvatski studiji, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Hrvatski studiji izdaju interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Hrvatskih studija, obratite se doc. dr. sc. Karolini Vrban Zrinski, Povjerenici za znanost.


Objavljeno: 14. 6. 2019. u 11:38
Uređeno: 17. 6. 2019. u 08:59
Sanja Blažević

U sklopu događanja kojima se obilježava Međunarodni dan arhiva u prostorijama Knjižnice Hrvatskih studija u utorak, 11. lipnja 2019. predstavljen je virtualni arhiv Topoteka „Zagreb povijesni centar“, projekt realiziran u suradnji ICARUS-HR konzorcija i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je pokrenut u listopadu 2018. godine, a uključuje praktičan rad studenata na kolegijima „Humanistika u informacijskom dobu“ i „Arhivistika za povjesničare“ Odsjeka za povijest na Hrvatskim studijima.

U ime Hrvatskih studija nazočnima se obratila povjerenica za znanost doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski koja je istaknula potporu Hrvatskih studija ovakvim projektima koji uključuju studentske istraživačke, organizacijske i digitalne vještine u konkretnom radu u arhivu, a čiji rezultat ostaje trajno vidljiv na digitalnoj platformi Topoteke.

Predsjednica ICARUS-HR-a i voditeljica Ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Vlatka Lemić, kao jedan od idejnih začetnika ideje otvaranja Topoteke na Hrvatskim studijima, prenijela je nazočnima pozdrave i pohvale rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, te istaknula vlastito zadovoljstvo što je realizacija virtualnoga arhiva za Grad Zagreb uključila studente Hrvatskih studija, ali i čitav niz njegovih institucija, od Državnoga arhiva u Zagrebu, Hrvatskoga željezničkoga muzeja, Studentskoga centra u Zagrebu, Kulturnoga centra Maksimir, ali i pojedinaca koji su svoje gradivo dali na korištenje Topoteci.

U ime Državnoga arhiva u Zagrebu obratio se ravnatelj prof. Darko Rubčić istaknuvši zadovoljstvo suradnjom u projektu osobito činjenicom da ovakvom vrstom digitalnoga arhiva i vlasnici građe ostvaruju popularizaciju i veću vidljivost arhivskoga gradiva koji čuvaju u svojim depoima.

U ime Hrvatskoga željezničkoga muzeja ravnateljica dr. sc. Tamara Štefanac istaknula je važnost Muzeja za povijest našega društva u cijelosti s obzirom da građa koja se čuva u Muzeju obuhvaća područje cijele Hrvatske, ali i šire. Ona je od iznimne važnosti osobito za Grad Zagreb što postaje vidljivo i na građi koja je od sada prezentirana i na Topoteci Zagreb. Iako Muzej ima otvorenu i vlastitu Topoteku, ovoj Topoteci povjerili su digitalizaciju građe vezane uz zagrebački Glavni kolodvor i njemu bliske lokacije te tvornicu Janko Gredelj kao i niz zanimljivih fotografija koje su ovjekovječile značajne događaje vezane uz gradsku željeznicu kao što je izgradnja prvih zagrebačkih nadvožnjaka na Savskoj i Samoborskoj te Miramarskoj ulici.

O Topoteci su govorili i studenti Matej Đurić i Fran Šimović, koji su sudjelovali u izradbi Topoteke „Zagreb povijesni centar“ u sklopu kolegija „Arhivistika za povjesničare“, a više o samoj Topoteci i rezultatima te učinkovitosti ovakvoga načina rada govorila je voditeljica projekta dr. sc. Valerija Macan Lukavečki. Na kraju je otvorena gostujuća izložba Državnoga arhiva u Bjelovaru „Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva“ koju je predstavila ravnateljica Arhiva povjesničarka i etnologinja Martina Krivić Lekić.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS