Objavljeno: 9. 1. 2018. u 17:38
Uređeno: 9. 1. 2018. u 17:54
Kristina Milković

Društveno područje:

Marija Brajdić Vuković – „Suradničke mreže, kompetitivnost i profesionalna etika znanstvenika u Hrvatskoj“

Irena Cajner Mraović – „Kriminalitet, druga devijantna ponašanja i socijalna kontrola na poplavljenim područjima u Hrvatskoj i Srbiji“

Jasmnika Despot Lučanin – „Dugoročni i kratkoročni prediktori kvalitete spavanja i zadovoljstva životom starijih osoba“

Jelena Jurišić – „Obitelj u suvremenom medijskom okruženju“

 

Humanističko područje:

Marko Jerković – „Apostolska komora i Zagrebačka biskupija: povijest socio-ekonomskih veza“

Ivan Koprek – „Život i djelo isusovca p. Filipa Kaušića (1618. - 1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga Rektora Sveučilišta u Zagrebu“

Lucija Krešić – „Klasicizam i antiklasicizam u renesansnom latinitetu“

Lucia Miškulin Saletović – „Čimbenici samostalnosti u ovladavanju stranim jezikom struke na visokoškolskoj razini“

Marinko Šišak – „Utjecaj dominikanskog školstva i istaknutih pedagoga na formiranje nacionalnog identiteta. Primjer dominikanskog učilišta u Bolu na otoku Braču“

Mladen Tomorad – „Popularizacija multidisciplinarnih povijesnih istraživanja i on-lina baze podataka Stara povijest – Ancient history

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS