Objavljeno: 2. 3. 2016. u 09:58
Uređeno: 2. 3. 2016. u 10:01
Jasminka Despot Lučanin

Objavljujemo poziv za sudjelovanje na 2. znanstvenom skupu "Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća - u razdoblju komunizma" u Križevcima, u subotu 22. listopada 2016.. Prijave su do 1. lipnja 2016. Radovi sa skupa će biti recenzirani i objavljeni tijekom 2017. u časopisu "Kroatologija" Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Glas Koncila i

Udruga za promicanje znamenitih Križevčana "Dr. Stjepan Kranjčić"

/_news/36630/Najava 2016. - znanstveni skup HKKN.doc

/_news/36630/Znanstveni skup HKKN 2016. - poziv s linkovima.pdf

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS