Objavljeno: 2. 3. 2016. u 15:55
Uređeno: 2. 3. 2016. u 15:56
Jasminka Despot Lučanin

U razdoblju od 7. do 11. ožujka 2016. godine u Kongresnome centru Forum, Radnička cesta 50 (Centar Green Gold), Zagreb, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU održat će se Tjedan EU fondova, s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj. Više na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14342&sec=1933

U razdoblju od 7. do 11. ožujka 2016. godine u Kongresnome centru Forum, Radnička cesta 50 (Centar Green Gold), Zagreb, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU održat će se Tjedan EU fondova, s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj. Više na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14342&sec=1933

U sklopu četvrtoga dana Tjedna pod nazivom "Europski socijalni fond - stvaranje mogućnosti", koji će se održati 10. ožujka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predstavit će mogućnosti financiranja u sektoru obrazovanja.

Poseban naglasak bit će na promociji Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., koji će se objaviti u 2016. godini.

Detaljan program "Tjedna EU fondova" možete vidjeti ovdje: https://drive.google.com/file/d/0B8cpttsT5nx6NUJFUVFPd0h6UGc/view?pref=2&pli=1

One koji se nisu uspjeli prijaviti zbog ograničenog kapaciteta dvorane pozivamo da prate www.strukturnifondovi.hr i  www.esf.hr gdje ćemo objaviti sve prezentacije i sve bitne informacije prezentirane na događaju.

Hvala na razumijevanju.

MRMS

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS