Objavljeno: 3. 9. 2018. u 13:59
Sara Paraga

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati  Vas na međunarodnu stručno- znanstvenu konferenciju pod nazivom „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ koja će se održati od 6. do 8. prosinca 2018. godine u Zagrebu.

U organizaciji skupa, uz glavnog organizatora koji je Institut za migracije i narodnosti (IMIN), sudjeluje i Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. IMIN je znanstveno-istraživačka institucija s najdužim stažem u Republici Hrvatskoj, a i u širem okruženju u istraživanju unutarnjih, vanjskih migracija, nacionalnih manjina i hrvatske dijaspore.

Ovim skupom cilj nam je  promišljati o hrvatskom identitetu dvadeset sedam godina nakon osnutka hrvatske države, progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva danas, komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstitutivnog naroda ili autohtone zajednice. Znanstveno-stručnim pristupom, u komparativnoj perspektivi znanstvenika i stručnjaka u regiji želimo potaknuti raspravu o odnosu nacionalnog, globalnog, europskog kroz prošlu, sadašnju i buduću perspektivu

Ovaj skup je svojevrsni nastavak međunarodnog stručno-znanstvenog skupa u organizaciji IMIN-a održanog krajem 2016. godine pod nazivom „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države.“ Potreba za organizacijom ovakvog skupa javila se kao nužnost da se nakon četrdeset godina (prvi simpozij održan je 1976. godine) ispita što se to dogodilo s nekadašnjom „jugoslavenskom dijasporom“ i koliko su iseljenici doista bili uklopljeni u unificiranu nacionalnu definiciju Jugoslaveni ili su ipak nacionalni identiteti tražili put svog opstanka i egzistencije. Raspadom Jugoslavije pojavile su se i „nove nacionalne manjine“ dotadašnji konstitutivni narodi. Upravo komparativno promišljanje znanstvenika i stručnjaka u regiji o ovoj vrlo važnoj temi donosi višestruke koristi i znanja o nekadašnjoj zajedničkoj dijaspori, rađanju novih nacionalnih identiteta, položaju i statusu novih i „starih“, te autohtonih nacionalnih manjina.

Ovim skupom proširujemo istraživačka pitanja stavljajući u fokus identitet i demografski potencijal/perspektivu, migracije i ekonomiju, nacionalni identitet u globalizirajućem okruženju, identitet u odnosu na  migracijsku i izbjegličku krizu, nacionalni identitet naprama europskog identiteta i dr.

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake u Republici Hrvatskoj, hrvatskoj dijaspori, kao i znanstvenike i stručnjake u regiji da se prijave na skup koji će se održati od 6.-8. prosinca 2018. godine u Zagrebu. Konferencija ima međunarodni znanstveni odbor i međunarodne suorganizatore (eminentne znanstvene i stručne institucije iz  Hrvatske i zemalja u regiji).

Rok za predaju sažetaka je 20. rujan 2018. godine. Sažetak rada ne smije sadržavati više od 300 znakova.

Može biti napisan na hrvatskom/slovenskom/srpskom/bosanskom jeziku i isti na engleskom jeziku.

  • Svoje prijave i sažetke molimo slati na e-mail adresu: MI@imin.hr

  • Predviđeno vrijeme za izlaganje je 15 minuta

  • Službeni/radni jezici skupa su hrvatski, srpski, slovenski, bosanski, engleski

  • Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, sažetak do 300 riječi i 5 ključnih riječi na jednom od službenih jezika skupa i na engleskom jeziku

  • Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka između redaka i odlomaka

  • Knjiga sažetaka radova  bit će tiskana do početka rada konferencije

  • Nakon skupa bit će objavljen zbornik s recenziranim radovima

  • Za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 50 Eura ili 350 kn na račun Instituta: HR7123900011100011476  (Hrvatska poštanska banka) svrha uplate: kotizacija MI

 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS