Ispiti

 

Molimo studente da ukoliko primijete da za neki predmet nema ponuđenog roka ili neki drugi problem, obavijeste gđu. Blaženku Nedić u referadi ili na mail: bnedic@hrstud.hr ili rburai@hrstud.hr

Obavijest - polaganje ispita iz predmeta Akademski engleski za studente koji su odslušali taj predmet kod nastavnika koji više nisu zaposlenici HS

Studenti koji nisu položili predmet Akademski engleski, a nastavnici kod kojih su odslušali predmet više nisu zaposlenici Hrvatskih studija i nije im produljen ugovor o vanjskoj suradnji, mogu prijaviti i polagati taj ispit kod bilo kojeg nastavnika koji ima pravo držati ispite iz tog predmeta (u jednoj akademskoj godini maksimalan broj izlaska na ispit je 4 puta). Studenti se obavezno moraju javiti mailom barem dva dana prije ispita, nastavniku kod kojeg žele polagati ispit.

Obavijest –polaganje ispita Neurobiologija normalnog ponašanja

Studenti koji su kolegije Neurobiologija normalnog ponašanja i Osnove biološke psihologije odslušali u 2015./2016. godini polažu ispit u terminu koji je dala dr. sc. Martina Knežević. Ispit će zbog odsutnosti M. Knežević održati dr. sc. Marina Štambuk.

Ostali studenti polažu u terminima prof. dr. sc. Zdravka Petanjeka.

 

STUDENTI KOJI SU ISPITE „OPĆA POVIJEST RANOMODERNOGA DOBA“ I „HRVATSKA POVIJEST OD 16.-18. STOLJEĆA“ POLOŽILI NA PREDROKU KOD PROF. KORADE, PRIJAVLJUJU SE NA DATUME ISPITA KOJE JE DAO PROFESOR.

PROF. KORADE ĆE UPISATI OCJENE U INDEKS, A PROF. NINČEVIĆ ĆE POTPISATI.

OSTALI STUDENTI PRIJAVLJUJU TERMINE ISPITA KOJE JE DALA PROF. JUKIĆ.

 

ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.  I OSTALI PODACI O ISPITIMA

Nastava u ljetnom semestru 2016./2017. traje do petka, 9. lipnja 2017. godine, a ak. god. traje do 30. rujna 2017.

Ljetni ispitni rok – 12. lipnja 2017. do 14. srpnja 2017
Jesenski ispitni rok – 4. rujna 2017. do 15. rujna 2017.

Do termina ispitnih rokova možete doći klikom na ime nastavnika koji izvodi predmet.

PODSJETNIK ZA STUDENTE KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE PUTEM STUDOMATA

Molimo studente da obrate pažnju na termine prijave i odjave ispita preko Studomata za svaki pojedini predmet, s obzirom da se svaka neodjavljena prijava ispita ili neizlazak na ispit evidentira kao iskorišteni izlazak. U slučaju da termin ispita upisan u tablici na web-u nije jednak terminu ispita upisanom u Studomatu, molimo vas da u studentsku službu  javite neslaganje u terminima. To možete učiniti osobno u radno vrijeme službe svakim radnim danom od 10,00-12,00 sati i od 13,30-14,30 sati, na e-mail: bnedic@hrstud.hr ili na telefon 2457 621.

Student može četiri (4) puta prijaviti ispit.  Četvrti put ispit se održava pred nastavničkim povjerenstvom.

Studenti su dužni pratiti broj prijava na ispit!

Student je dužan upozoriti nastavnika ukoliko izlazi 4. puta na ispit.

Student koji  ispit  prijavljuje  4. puta i ne položi ga, sljedeće akademske godine  mora ponovo upisati navedeni predmet i odslušati ga. (čl. 70 Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu).

Student u jednoj akademskoj godini ne može na ispit iz istog predmeta izaći 5 ili više puta. 

Tijekom ispitnog roka studenti su dužni pratiti stanje svojih prijava i odjava ispita, budući da naknadne prijave i odjave ispita nisu moguće.

Studenti su dužni pratiti obavijesti na stranicama Hrvatskih studija, a posebno moguće izmjene i dopune termina ispitnih rokova koje će biti objavljivane u posebnom izborniku “Intranet -> Ispiti -> Termini ispita i izmjene” kao i na oglasnoj ploči uz raspored ispita po dvoranama.
U slučaju kada nastavnik  promijeni datum ispita, na koji  ima već ranije prijavljenih studenata, upozoravamo studente da putem Studomata prate prijave i odjave ispita jer je moguće da će se u slučaju promjene termina morati ponovno prijaviti na ispit u novom terminu, osim ako u obavijesti o promjeni termina nije drugačije naznačeno.

 Studenti koji ispit nisu prijavili preko Studomata neće moći pristupiti ispitu.

Nastavnik neće ispitati studenta koji nema predmet otisnut na naljepnici, a ako je predmet upisan ručno, ispod unesenog predmeta mora stajati žig: ZAVRŠEN UPIS PREDMETA i potpis službene osobe pored žiga.

Informacije o polaganju ispita i pravima studenata navedene su u Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Točno mjesto i dvorana u kojoj će ispit biti održan objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskih studija posebno za svaki dan ispitnih rokova.

 

Ispitni rokovi

 

 

 


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS