Upisi na Hrvatske studije 2018./2019. - Preddiplomski studij

Informacija o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
  • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
  • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;

 

Zašto studirati na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu?

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadnje tri godine provode istraživanje razloga upisa studenata prve godine preddiplomskih studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati pokazuju da među razlozima za upis na Hrvatske studije dominiraju kvaliteta studijskih programa i nastavnog osoblja, te informacija da je nastava organizirana u malim grupama.

Rezultati anketa također pokazuju da su Hrvatski studiji bili prvi ili drugi izbor pri odabiru studija za više od 50% upisanih studenata.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Prvostupnici Hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnog sektora, u medijima i drugdje.

Prvostupnici latinskog jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturne baštine, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti temeljna znanja o arheološkom nasljeđu, dijalektologiji, likovnoj i glazbenoj kulturi, povijesti kazališta, povijesti hrvatskoga standardnoga jezika i najvažnije znanje o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom kulturom.

Prvostupnici filozofije zapošljavaju se na poslovima koji zahtijevaju sposobnost kritičkog i kreativnog mišljenja i gdje je naglasak stavljen na povezanosti tradicionalnih filozofskih disciplina s drugim humanističkim, društvenim i prirodnim znanostima.

Prvostupnici sociologije se zapošljavaju u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje budući da su osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Prvostupnici povijesti stekli sukompetencije za analiziranje povijesnih tekstova iz razdoblja staroga i srednjega vijeka i novovjekovne povijesti što im omogućuje razumijevanje osnovnih pojmova moderne i suvremene povijesti te samostalno komentiranje i vrednovanje događanja iz tog razdoblja. Zapošljavaju se u muzejima, arhivima i znanstvenoistraživačkim institutima posvećenim istraživanju povijesne znanosti.

Prvostupnici komunikologije stekli supraktična znanja i vještine iz agencijskog, radijskog, televizijskog i tiskovnog novinarstva te odnosa s javnošću, pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i  televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u  raznim konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima te u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Njihovo zapošljavanje nije ograničeno na područje psihologije jer su stekli znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije ličnosti, emocija i motivacije i psihologije rada.

ODLUKU
O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE REDOVITIH STUDENATA U
TROŠKOVIMA STUDIJA I SUFINANCIRANJU MATERIJALNIH
TROŠKOVA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI
HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2015./2016., 2016./2017. I
2017./2018.

 

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2018./2019.

Prijava preddiplomskih sveučilišnih dvopredmetnih studijskih programa u bazi NISpVU

Kandidat koji želi upisati dvopredmetni sveučilištni studij na Hrvatskim studijima SuZg mora u bazi NISpVU prijaviti oba željena studijska programa i zadovoljiti kriterije upisa na oba.

VAŽNA OBAVIJEST!

Test apstraktnog mišljenja dužni su polagati samo kandidati koji su prijavili preddiplomski sveučilišni studij Psihologija i preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija - jednopredmetni!

Svi ostali kandidati ne pristupaju polaganju testa apstraktnog mišljenja!

 

Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@hrstud.hr


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS