Imenovani mentori doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić
Doktorand: Davor Šalat (prvi mentor)

Prof. dr. sc. Đuro Blažeka
Doktorand: Ana-Marija Korent

Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
Doktorand:  Matijas Baković

Prof. dr. sc. Jadranka Gvozdanović
Doktorand: Petra Svetec

dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, znanstvena savjetnica
Doktorand: Morana Zajec

Doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Doktorandi: Hrvoje Dečak
                               

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Doktorandi:Marijo Šoša
                  

Prof. dr. sc. Pavao Knezović
Doktorand: Plamenko Nosić

Prof. dr. sc. Mijo Korade
Doktorand: Mirela Lenković

Izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš
Doktorand: Ivan Uldrijan

Doc. dr. sc. Vladimir Lončarević
Doktorand: Petar Bilobrk

Prof. dr. sc. Ljiljana Marks
Doktorand: Irena Mikajević

Doc. dr. sc. Marko Medved
Doktorand: Franje Puškarić

Izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
Doktorand: Marija Pandžić (drugi mentor)

Doc. dr. sc. Davor Piskač
Doktorand: Maja Adžija

Prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak
Doktorand: Danijel Detoni

Prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Doktorand: Mario Perestegi (drugi mentor)

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
Doktorand: Mario Perestegi (prvi mentor)

Prof. dr. sc. Stanislav Tuksar
Doktorandi:  Monika Jurić
                     Denis Vasilj

Izv. prof. sc. Jerko Valković
Doktorand: Marija Pandžić (prvi mentor)

Izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Doktorandi: Maria Latchici
                   Tamara Bodor
                   Jelena Gazivoda            

Doc. dr. sc. Dubravka Zima
Doktorandi:  Martina Jurišić
                    Davor Šalat (drugi mentor)

Dr. sc. Antonija Zaradija Kiš, znanstvena savjetnica
Doktorand: Zrinka Vitković
                   
                  
                   
                   
                  
                  


                  


Repozitorij
Repozitorij je prazan

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS