Interpretacija književnoga teksta
Šifra: 57155
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Interpretacija književnog teksta osvještava odnose unutar književnoga djela i kakav utjecaj ti odnosi imaju na čitatelja, društvo i razvoj književnosti i kulture općenito. Nakon odslušanog kolegija Interpretacija književnoga teksta studenti će moći: uočiti sadržajne i značenjske razlike u području književnosti i kulture. To će pridonijeti razvoju kognitivnih sposobnosti i estetskoj osjetljivosti studenata. Zahvaljujući tome studenti će moći bolje i sadržajnije razumijevati književnost u dijakronijskome i sinkronijskome presjeku.

Interpretacija

Interpretacija književnog teksta osvještava odnose unutar književnoga djela i kakav utjecaj ti odnosi imaju na čitatelja, društvo i razvoj književnosti i kulture općenito. Nakon odslušanog kolegija Interpretacija književnoga teksta studenti će moći: uočiti sadržajne i značenjske razlike u području književnosti i kulture. To će pridonijeti razvoju kognitivnih sposobnosti i estetskoj osjetljivosti studenata. Zahvaljujući tome studenti će moći bolje i sadržajnije razumijevati književnost u dijakronijskome i sinkronijskome presjeku.

Sadržaj predavanja i seminara (po tjednima):
1. Osnove interpretacije
2. Interpretacija lirike (lektira: Slavko Mihalić: Metamorfoza)
3. Interpretacija pjesme u prozi (lektira: Miroslav Krleža: Čežnja)
4. Interpretacija epike u stihu (lektira: Ivan Mažuranić: Smrt Smail age Čengića)
5. Interpretacija epike u prozi, roman (lektira: Patrick Suskind: Parfem)
6. Interpretacija priče (lektira: Kafka: Preobrazba)
7. Interpretacija drame; Interpretacija tragedije (lektira: Shakespeare: Hamlet)
8. Interpretacija komedije (lektira: Moliere: Škrtac)
9. Interpretacija suvremene drame (lektira: Patrick Marber: Closer)
10. Interpretacija diskurzivnih vrsta, putopis (lektira: Putopis Petar Šegedin: Staromodni zapisi iz Brugesa)
11. Interpretacija dnevnika (lektira: Dnevnik Ane Frank)

Obveze studenata
1. Studenti su obvezni pohađati nastavu, najmanje 70%.
2. Studenti su obvezni održati izlaganje uz ppt do kraja predavanja.
3. Studenti su obvezni napisati dva eseja.

UVJETI ZA POTPIS!!!
Studenti moraju biti prisutni na 70% nastave i održati izlaganje.

ECTS bodovi
Pohađanje nastave 1 bod (20% ocjene)
Održavanje izlaganja (ppt) 1 bod (20% ocjene)
Esej 1 = 1,5 bod (30% ocjene)
Esej 2 = 1,5 bod (30% ocjene)

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti, I dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

Studenti su dužni napisati dva eseja.
OCJENJIVANJE ESEJA
Svaki esej treba imati od 1.200 do 1.500 riječi (od 3 do 4 stranice).
Eseji se šalju na e-mail: kroatologija@gmail.com
Za svaki dan kašnjenja s predajom eseja, esej gubi 20 posto svoje ocjene.

PRVI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije dva tjedna prije dogovorenoga datuma.

Za prvi esej se može birati između tema:
1. Teorija interpretacije
2. Značenje i tumačenje
3. Interpretacija i nadinterpretacija

DRUGI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najmanje dva tjedna prije bilo kojega službenoga ispitnoga roka.

Za drugi esej se može birati između tema:
1. Interpretacija lirike (djelo po vlastitom izboru)
2. Interpretacija epike (djelo po vlastitom izboru)
3. Interpretacija drame (djelo po vlastitom izboru)

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30.
Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova koliko je naznačeno.

= Pismenost (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
= Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
= Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
= Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
= Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
= Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
= Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
= Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
= Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
= Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!

Eseji se moraju poslati na adresu kroatologija@gmail.com u navedene dane.
Esej se mora poslati na adresu kroatologija@gmail.com najmanje 15 DANA prije dogovorenoga ili službenoga roka.
Taj dan eseji moraju biti poslani do 20:00!
Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% ocjene.
Literatura:
  1. Biti, V.; Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, (pojmovi: analiza, empirijska znanost o književnosti, funkcija, hermeneutika, interpretacija, norma, tekst, vrijednost); Matica hrvatska Zagreb (2000)
  2. Škreb, Z., Stamać, A.; Uvod u književnost (poglavlja: Mikrostrukture stila i književne forme, Stih, Umjetnička proza, Interpretacija, Drama, dramaturgija, kazalište); Nakladni zavod Globus, Zagreb (1998)
  3. Solar, Milivoj; Vježbe tumačenja; MH, Zagreb (1997)
1. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 16. 11. 2015. u 09:27
Uređeno: 21. 11. 2016. u 15:47
Davor Piskač

Konzultacije su srijedom od 16 do 16:30.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS