Pregled povijesti svjetske književnosti
Šifra: 57148
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Seminar

Davor Piskač - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj predavanja i seminara (po tjednima):
1. Počeci književnosti (lektira: Gilgameš)
2. Antička i srednjovjekovna književnost (lektira: Sofoklo: Antigona)
3. Renesansna i barokna književnost (Cervantes: Bistri vitez Don Quijote))
4. Književnost prosvjetiteljstva i klasicizma (lektira: Moliere: Škrtac)
5. Književnost romantizma (lektira: Goethe: Patnje mladog Werthera)
6. Književnost realizma (lektira: Dostojevski: Zločin i kazna)
7. Književnost moderne (lektira: Charles Baudelaire: Cvjetovi zla)
9. Avangardna književnost (lektira: Kafka:Preobrazba)
10. Postmodernizam (lektira: Umberto Eco: Ime ruže)
11. Suvremena književnost (lektira: Alessandro Baricco: Ocean more)

OBVEZE STUDENATA


Obveze studenata
1. Studenti su obvezni pohađati nastavu, najmanje 70%.
2. Studenti su obvezni održati izlaganje uz ppt do kraja predavanja.
3. Studenti su obvezni napisati dva eseja i biti pozitivno ocijenjeni iz njih kako bi dobili 60% ocjene.
4. Zadnji rok za predaju eseja je 15 dana prije zadnjeg roka u rujnu.

UVJETI ZA POTPIS!!!
Studenti moraju biti prisutni na 70% nastave i održati izlaganje.

ECTS bodovi
Pohađanje nastave 1 bod (20% ocjene)
Održavanje izlaganja (ppt) 1 bod (20% ocjene)
Esej 1 = 1,5 bod (30% ocjene)
Esej 2 = 1,5 bod (30% ocjene)

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti, I dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

Studenti su dužni napisati dva eseja.
Prvi esej MORA biti poslan na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije do dogovorenoga datuma u 20 sati. Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% ocjene.
Za prvi esej se može birati između tema:
1. Utjecaj Homera na pisce svjetske književnosti
2. Renesansni odjeci u književnosti baroka i klasicizma
3. Velike religijske knjige europske književnosti i kulture
Za drugi esej se može birati između tema:
1. Razvoj romana u svjetskoj književnosti
2. Motivi duhovnosti u svjetskoj književnosti
3. Utjecaj avangarde na svjetsku postmodernu književnost

VAŽNA NAPOMENA!
Eseji se moraju poslati na adresu kroatologija@gmail.com u navedene dane. Ako dani nisu navedeni u ovome silabusu, esej mora biti poslan najmanje DVA TJEDNA prije službenoga roka. Taj dan eseji moraju biti poslani do 24:00!
Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% svoje ocjene.
Literatura:
 1. Milivoj Solar; Povijest svjetske književnosti.; Golden marketing TK, Zagreb (2003)
 2. Milivoj Solar; Eseji o velikim i malim pričama; Ex Libris (2014), str. 524
  - Nevenka Košutić-Brozović: Čitanka stranih književnosti
  - Zdenko Škreb, Ante Stamać: Uvod u književnost. Globus. Zagreb, 1896. (Poglavlja: Problematika književne povijesti, Stih, Umjetnička proza, Drama dramaturgija kazalište, Pojmovi poetika u povijesnom slijedu, Smjerovi istraživanja književnosti)
  - Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. MH, Zagreb, 2000. (Pojmovi: književnost, kulturalni studiji, povijest književnosti)
  - Miroslav Beker: Uvod u komparativnu književnost. Zagreb, 1995.
  - Travvich, Buchner B: World Literature, 1-2, New York, 1959.
  - Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija, Mladinska knjiga, Zagreb, 1988.
  - M. Tronski: Povijest antičke književnosti, Zagreb, 1951.
  - Johan Huizinga: Jesen srednjega vijeka, Naprijed, Zagreb, 1991.
  - Teorija drame: renesansa i klasicizam, knjiga 6, Beograd, 1976.
  - Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana. GZH, Zagreb, 1991.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 16. 11. 2015. u 09:30
Davor Piskač

Redovne konzultacije se održavaju u ponedjeljak i srijedu od 16 do 16:30.

Šire konzultacije se održavaju prema dogovoru.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS