Pregled povijesti svjetske književnosti
Šifra: 173445
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Anela Mateljak Popić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svjetska književnost

Sadržaj predavanja i seminara (po tjednima):
1. Počeci književnosti (lektira: Gilgameš)
2. Antička i srednjovjekovna književnost (lektira: Sofoklo: Antigona)
3. Renesansna i barokna književnost (Cervantes: Bistri vitez Don Quijote))
4. Književnost prosvjetiteljstva i klasicizma (lektira: Moliere: Škrtac)
5. Književnost romantizma (lektira: Goethe: Patnje mladog Werthera)
6. Književnost realizma (lektira: Dostojevski: Zločin i kazna)
7. Književnost moderne (lektira: Charles Baudelaire: Cvjetovi zla)
9. Avangardna književnost (lektira: Kafka:Preobrazba)
10. Postmodernizam (lektira: Umberto Eco: Ime ruže)
11. Suvremena književnost (lektira: Alessandro Baricco: Ocean more)

OBVEZE STUDENATA


Obveze studenata
1. Studenti su obvezni pohađati nastavu, najmanje 70%.
2. Studenti su obvezni održati izlaganje uz ppt do kraja predavanja.
3. Studenti su obvezni napisati dva eseja.
4. Uz prethodni dogovor i odobrenje predavača, bilo koji esej može biti zamijenjen prijevodom cca 30 stranica stručnoga teksta s engleskoga jezika. Predavač odabire tekst!

UVJETI ZA POTPIS!!!
Studenti moraju biti prisutni na 70% nastave, predati prvi esej prije na nastavi dogovorenoga datuma i održati izlaganje.

ECTS bodovi
Pohađanje nastave 1 bod (20% ocjene)
Održavanje izlaganja (ppt) 1 bod (20% ocjene)
Esej 1 = 1,5 bod (30% ocjene)
Esej 2 = 1,5 bod (30% ocjene)

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti i dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

Studenti su dužni napisati dva eseja.
Prvi esej MORA biti poslan na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije do dogovorenoga datuma u 20 sati. Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% ocjene.
Za prvi esej se može birati između tema:
1. Utjecaj Homera na pisce svjetske književnosti
2. Renesansni odjeci u književnosti baroka i klasicizma
3. Velike religijske knjige europske književnosti i kulture
Za drugi esej se može birati između tema:
1. Razvoj romana u svjetskoj književnosti
2. Motivi duhovnosti u svjetskoj književnosti
3. Utjecaj avangarde na svjetsku postmodernu književnost

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30.
Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova kako je naznačeno:

= Pismenost (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
= Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
= Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
= Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
= Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
= Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
= Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
= Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
= Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
= Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!
Eseji se moraju poslati na adresu kroatologija@gmail.com u navedene dane. Ako dani nisu navedeni u ovome silabusu, esej mora biti poslan najmanje DVA TJEDNA prije službenoga roka. Taj dan eseji moraju biti poslani do 24:00!
Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% svoje ocjene.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS