Upute za izradu diplomskog rada

Poštovane studentice i studenti,

Postavili smo nove Upute za diplomski rad, promijenjeno izdanje iz 2016. godine. Molimo vas da ih pročitate, a ovdje navodimo samo nekoliko informacija na koje je važno da obratite pažnju.

Svima koji se pripremate za izradu diplomskog rada preporučujemo da pročitate Upute za diplomski rad, međutim napominjemo kako se poglavlje Odobrenje teme diplomskog rada i odabira mentora odnosi isključivo na studentice i studente koji su upisali drugu godinu Diplomskog studija psihologije 2014./2015. i kasnije.

Za izradu diplomskog rada tijekom 3. semestra diplomskog studija izabirete mentora, s kojim dogovarate temu diplomskog rada i referadi HS predajete Prijavu teme diplomskog rada (Prilog 1) najkasnije do 24. veljače 2017.

Vijeće Odjela za psihologiju će na sjednici u ožujku 2017. godine imenovati mentore.

Prije početka provođenja istraživanja (najmanje tri mjeseca prije planirane obrane diplomskog rada) dužni ste predati ispunjene Obrazac s opisom metodoloških i etičkih aspekata istraživanja diplomskog rada (Prilog 2).

Ukoliko je došlo do promjena u odnosu na prvi predani obrazac (Prijava teme diplomskog rada, Prilog 1) potrebno je ponovo predati i taj izmijenjeni obrazac te ga poslati i priložiti zajedno s Obrascem s opisom metodoloških i etičkih aspekata istraživanja diplomskog rada (Prilog 2).

Student skenirane obrasce s potpisom mentora treba poslati na icernja@hrstud.hr i dodatno ih priložiti u evidenciju diplomskih radova Odjela za psihologiju (možete ostaviti u kuverti na porti), nakon čega će se odobriti Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada na Vijeću Odjela. 

Molimo vas da na vrijeme (ranije od Vijeća na kojem se odobrava povjerenstvo) razgovarate s vašim mentorima o članovima povjerenstva, kako biste imali dovoljno vremena za uvažavanje povratnih informacija članova povjerenstva i unošenje promjena. Vodite računa o tome da članovi Povjerenstva svoje povratne informacije i sugestije daju studentu unutar maksimalno 30 dana.

Popis konačnih tema biti će biti objavljen nakon što se odobri Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada na Vijeću Odjela na stranicama Odjela za psihologiju http://www.hrstud.unizg.hr/psihologija.

Obratite pažnju da se pridržavate naputaka Hrvatskih studija vezanih uz formalno oblikovanje, prijavu obrane i druge studentske obrasce koji se odnose na diplomski rad. Link s navedenim studentskim obrascima naveden je pod „Važni linkovi“ u Uputama za pisanje diplomskog rada. Obratite pažnju da naslovnice diplomskog rada uskladite s posljednjim uputama Hrvatskih studija, budući da će se uvoditi neke promjene tijekom siječnja 2016. godine

Napominjemo da s dopunjenim Uputama za pisanje diplomskog rada, u procesu učenja tijekom izrade diplomskog rada nastojimo vas studente potaknuti na integraciju svih znanja stečenih tijekom preddiplomskog i diplomskog studija psihologije, povećati vašu kritičnost, unaprijediti izradu i kvalitetu diplomskih radova te smanjiti očekivanja da svaki diplomski rad bude ocijenjen visokom ocjenom.

Sve ostale detaljnije informacije možete pročitati na linku s Uputama za pisanje diplomskog rada koji slijedi.

Sretno i uživajte u učenju tijekom završnog dijela vašeg visokoškolskog obrazovanja!

 


Preuzimanje uputa za izradu diplomskog rada

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS