Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković 245-7618 7618 e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Erik Brezovec e-mail  
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović 245-7618 7618 e-mail  
doc. dr. sc. Anita Dremel 091 726 9610 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Renato Matić 245-7618 7618 e-mail  
doc. dr. sc. Dario Pavić 245-7652 7652 e-mail  
mag. soc. Ivan Perkov e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić 245-7641 7641 e-mail  
doc. dr. sc. Andreja Sršen 245-7652 7652 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević 245 7641 7641 e-mail  
prof. dr. sc. Stipan Tadić e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. soc. Valentina Asančaić e-mail  
Goran Batina e-mail  
dr. sc. Albert Bing e-mail  
dr. sc. Krunoslav Borovec e-mail  
prof. dr. sc. Luka Brkić e-mail  
prof. dr. sc. Snježana Čolić e-mail  
doc. dr. sc. Mladen Domazet e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta e-mail  
izv. prof. dr. sc. Valentina Gulin Zrnić e-mail  
mag. soc. Josip Ježovita e-mail  
prof. dr. sc. Živka Juričić e-mail  
Ana Klanjac e-mail  
dr. sc. Boris Kozjak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Branko Lobnikar e-mail  
prof. dr. sc. Ankica Marinović e-mail  
prof. dr. sc. Ivan Markešić e-mail  
Tomislav Markić e-mail  
dr. sc. Hrvoje Mataković e-mail  
dr. sc. Mladen Nakić e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Nikolina Nemec e-mail  
izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković 01-4886 809 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Barbara Prprović e-mail  
dr. sc. Jelena Puđak e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Radačić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Andrej Sotlar e-mail  
Tuga Tarle e-mail  
dr. sc. Sara Ursić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Civilizacija nasilja
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Criminology of Bullying
(ak.god. 2017./2018.)*
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Deviance at the Workplace
(ak.god. 2017./2018.)*
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Društvo i održivost
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
European union and Croatia
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Europska integracija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Europska unija i civilno društvo
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Gospodarski sustav EU
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Ideja Europe
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Institucija Europske Unije
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kritička misao u sociologiji
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kulturalni aspekti rada
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kulturna antropologija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kvantitativne metode istraživanja
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Ljudska prava
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Ljudska prava
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Međunarodni odnosi
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave sociologije
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Nasilje djece i maloljetnika
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Nasilje u obitelji
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nasilje u obitelji
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Osnove istraživanja tržišta
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička ekonomija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička geografija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politički sustav EU
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Postindustrijsko društvo
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatske sociologije
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest socijalnih teorija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Predrasude i prevencija diskriminacije
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Religije svijeta
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sex, Gender and Human Rights
(ak.god. 2017./2018.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna ekologija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna patologija
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna patologija
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna psihologija
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija devijantnosti
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 1
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 2
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 3
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 4
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija identiteta
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija igara na sreću
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija kulture i umjetnosti
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija lokalnih zajednica
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija potrošnje
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija prostora
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija razvoja
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija religije
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija sigurnosti
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija umiranja i smrti
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija uporabe droga
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija zdravlja i bolesti
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociology of Domestic Violence
(ak.god. 2017./2018.)*
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociološke teorije 1
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološke teorije 2
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stanovništvo svijeta
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sustavna sociologija 1
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Sustavna sociologija 2
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Suvremene sociološke teorije
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Teorije europske integracije
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u javne politike
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 1
(ak.god. 2017./2018.)*
1,1,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 2
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u znanstveni rad
(ak.god. 2017./2018.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2017./2018.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS