O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 10. 2. 2015. u 19:05
Pavel Gregorić
Okrugli stol o budućnosti interneta...

Okrugli stol na temu "Budućnost Interneta: kamo nakon NETmundiala?" održat će se 13. veljače 2015., s početkom u 10.30h, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3,  Zagreb, Siva vijećnica. Izlagači na okruglom stolu su dr. sc. Predrag Pale (FER), izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić (HS) i Ivan Marić (SRCe). Pozivnica u pdf formatu može se preuzeti ovdje

Konferencija NETmundial sazvana je kako bi se raspravljalo o budućnosti upravljanja Interneta, posebno u kontekstu globalizacije ICANN-a. Uzimajući u obzir važnost Interneta za sveukupnu globalnu ekonomiju, svakodnevni život građana i poslovanja te povijesni trenutak, tema konferencije je u samom vrhu međunarodne političke agende. 
Okrugli stol pod naslovom "Budućnost Interneta: kamo nakon NETmundiala?" okupit će predstavnike hrvatske internetske zajednice kako bi raspravili rezultate procesa pokrenutog na NETmundialu . Panelisti iz akademije i prakse iznijet će svoja mišljenja o budućem razvoju Interneta kao i o implikacijama za hrvatsko gospodarstvo i društvo.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS